Broumovsko a Adršpašsko - ubytování, dovolená, hory

 

Názvem Broumovsko je označována oblast v okolí města Broumov, které leží v severovýchodních Čechách, v královéhradeckém kraji v okrese Náchod, u státní hranice s Polskem.

Jako Adršpašsko je nazýváno území náležící do oblasti Broumovska, známé pískovcovými skálami (národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály). Jméno nese podle obce Adršpach, které se nachází asi 5 km severovýchodně od města Teplice nad Metují a 22 km západně od města Broumov.

 

 

Geomorfologie

 

Broumovsko a Adršpašsko náleží ke geomorfologickému celku Broumovská vrchovina, která je součástí Orlické oblasti a jejíž nejvyššími vrcholy jsou Královecký Špičák a Ruprechtický Špičák (880 m n.m.)

 

Střední a jihovýchodní část Broumovské vrchoviny tvoří Polická vrchovina, jejíž součástí jsou známé Broumovské stěny a Adršpašsko-teplické skály. Na Broumovskou vrchovinu navazují mj. Stolové hory, jejichž větší část se nachází již na území Polska.

 

Zbylé území Broumovské vrchoviny tvoří Žacléřská vrchovina a Meziměstská vrchovina, jejíž součástí jsou i Javoří hory.

 

 

Příroda

 

Příroda broumovského regionu je malebná se spoustou romantických míst. Lesy pokrývají asi 35 % území Broumovské vrchoviny. Vzácná flóra se vyskytuje především v suťových lesích, v roklích skalních měst a na mokřadech a loukách.

 

Z fauny je nejzajímavější ptactvo skalních oblastí, např. krahujec obecný, výr velký a čáp černý. Na ploše 9128 ha byla vyhlášena Ptačí oblast Broumovsko, která je součástí evropské sítě Natura 2000 – soustavy chráněných oblastí.

 

Broumovsko patří mezi nejkvalitnější a nejvydatnější zásobárny pitné vody u nás.

 

K nejobdivovanějším přírodním krásám patří pískovcová skalní města. Ta se nacházejí v Adršpašských skalách, v Teplických skalách, na Broumovských stěnách, na hoře Ostaš a na Křížovém vrchu. Také kvůli nim je téměř celá Broumovská vrchovina součástí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

 

Chráněná krajinná oblast Broumovsko má rozlohu 410 km2. Je to oblast skalních měst a stolových hor. V rámci CHKO je několik maloplošných chráněných území:

 

 • 2 národní přírodní rezervace - Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny
 • 2 přírodní rezervace- Ostaš, Křížová cesta
 • 2 přírodní památky Borek, Kočičí skály

 

 

Adršpašsko-teplické skály

 

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály se prostírá v pomyslném trojúhelníku vymezeném obcí Adršpach, městem Teplice nad Metují a vrcholem Čáp nad obcí Skály. Rozlohou 18 km2 jsou největší národní přírodní rezervací u nás. Adršpašské skály jsou od Teplických skal odděleny kaňonem Vlčí rokle, který je dlouhý 7 km.

 

Adršpašské skály jsou mohutné skalní město, jehož pískovcové skály vytváří hluboké soutěsky. Některé skalní věže dosahují výšky 90 metrů. Nejvýše položeným bodem je Starozámecký vrch (671 m n.m.). Nejvyšší pískovcový skalní útvar měří 96 m a nazývá se Milenci. Další známé útvary jsou např. Džbán, Homole cukru, Sloní náměstí, Starosta a Starostová.

 

Adršpašskými skalami protékají Skalní potok a Řeřichový potok a jejich přítoky. Nachází se zde dva vodopády, velké jezero a umělé jezírko.

 

Teplické skály jsou skalní město tvořené výraznými skalními stěnami. Některé dosahují výšky až 70 metrů (Velké chrámové náměstí, Malé chrámové náměstí). Dalším výrazným seskupením jsou Martinské stěny. Známé jsou dále např. Krakonošovo párátko, Hláska, Golem, Medvěd, Skalní koruna ad. Některé úzké soutěsky jsou atraktivní tím, že se v nich drží sníh až do počátku léta (Sibiř).

 

Oblast Teplických skal se dělí na:

 

Skalský hřeben – nejvýše položeným bodem je vrchol Skály (694 m n.m.)

hřebeny Supích skal (771 m n.m.)

hřebeny Čápu (786 m n.m.)

hřebeny Kraví hory (734 m n.m.)

Bludiště – rozsáhlá členitá plošina

 

Teplickým skalním městem protéká Skalní potok.

 

Významný je nejméně 28 km dlouhý podzemní systém, zvaný Poseidon. Je tvořen puklinovými jeskyněmi, suťovými jeskyněmi (v závalech ze zřícených skalních věží), puklinami a rozsedlinami a puklinovými propastmi hlubokými až 70 metrů. Jedná se o unikátní přírodní fenomén evropského významu.Broumovské stěny

 

Broumovské stěny jsou zalesněný hřeben, který se táhne jihovýchodním směrem v délce asi 12 km. Zvedají se mezi městy Police nad Metují a Broumov a tvoří mezi nimi přirozenou hranici. Místy je široký jen několik metrů. Národní přírodní rezervace Broumovské stěny se rozkládá na ploše 638 ha.

 

Významnými vrcholy v této oblasti jsou např. Signál (708 m n. m.), Božanovský Špičák (773 m n. m.), Velká kupa (708 m n. m.), Koruna (769 m n. m.), Honský Špičák (652 m n.m.), Strážná hora (688 m n.m.) a Loučná hora (647 m n.m.).

 

Z lesů vystupují pískovcové skalní útvary. Krajinu modelují také hluboké rokle, soutěsky a skalní kaňony, které rozčleňují plošiny do menších skalních měst. V nejvyšších částech jsou kolmé a převislé skalní stěny, z nichž některé dosahují výšky 50 m, např. Hvězda, Strážní hora, Supí hnízdo.

 

V této oblasti se též nachází suťové jeskyně. Nejdelší a nejrozsáhlejší z nich je jeskyně „pod Luciferem“, dlouhá 395 m.

 

 

Ostaš

 

Ostaš je izolovaná stolová hora, která dosahuje nadmořské výšky 700 m. Nachází se asi 5 km severozápadně od města Police nad Metují. Horu lemují strmé skalní útvary, které dosahují výšky 40 metrů. Vrchol hory tvoří plošina o velikosti 500 x 400 metrů.

 

V její vrcholové části byla vyhlášena Přírodní rezervace Ostaš. Na východní straně vrcholové části je malé sklaní město, které nese název Horní labyrint, se skalními útvary Medvědi, Mohyla smrti, Žába, Zbrojnoš ad.

 

Asi 100 metrů pod Horním labyrintem se nachází skalní město Dolní labyrint, nazývané též Kočičí skály či Kočičí hrad, ve které je mj. 30 m dlouhá puklina pojmenovaná Sluj českých bratří. Kočičí skály byly vyhlášeny přírodní památkou.

 

Křížový vrch

 

Křížový vrch je název pro izolovaný pozůstatek tabulové plošiny se skalními věžemi a pilíři. Je podkovitého tvaru, přičemž jeho střední část je snížená. Celek byl vyhlášen Přírodní rezervací Křížový vrch.

 

Borek

Přírodní památka Borek leží na Lysém vrchu. Jedná se o území kvádrových pískovců s reliktním borem.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Při toulkami Broumovskem není možné nenavštívit alespoň některé ze skalních měst (viz. příroda), která se nacházejí:

 

 • v Adršpašských skalách
 • v Teplických skalách
 • na Broumovských stěnách
 • na hoře Ostaš
 • na Křížovém vrchu

 

Skalní města v Adršpašských skalách a Teplických skalách jsou přístupná po prohlídkovém okruhu a platí se zde vstupné.

 

Kromě vysokých skalních věží, roklí, skalních kaňonů, soutěsek a jeskyní můžete v těchto lokalitách vidět také zříceniny skalních hradů:

 

 • Adršpach – zhruba 2 km západním směrem od obce Adršpach na skalní plošině Zámeckého vrchu v nadmořské výšce 681 m
 • Skály – v Teplických skalách, asi 0,5 km od obce Skály
 • Střemen (Střmen) – v Teplických skalách

 

Turisticky atraktivní jsou také vodopády a jezírka skalních měst a jiné přírodní fenomény, např.:

 

 • Velký vodopád – asi 16 metrů vysoký vodopád na říčce Metuji, v Adršpašských skalách, nachází se v úzké soutěsce v jeskyni, asi 50 m nad Malým vodopádem, je zpřístupněn chodbou a lávkou

 

 • Malý vodopád – asi 4 metry vysoký vodopád v Adršpašských skalách

 

 • pískovcové jezírko (dolní) – v Adršpašských skalách, vzniklo zatopením pískovcového lomu,  je napájeno Metují a při jejím odtoku jsou vytvářeny oba vodopády. V jezírku je zakázáno koupání, ale je zde půjčovna lodiček.

 

 • jezírko nad Velkým vodopádem (horní) – lze se po něm projet na pramici

 

 • Šonovská sopka – přírodní zajímavost (nejedná se o sopku) se nachází ve svahu kopce Homole nedaleko obce Šonov. Jedná se o místo s rozsáhlou soustavou puklin, z nichž komínovým efektem stoupá horký vzduch. Nejefektnější je tudíž tento jev v zimě, kdy je venkovní teplota pod bodem mrazu.

 

 

Oblíbenými zastávkami turistů jsou:

 

 • kaple Hvězda

Barokní kamenná kaple s půdorysem ve tvaru hvězdy na stejnojmenném vrcholu, na samotném hřebenu, v lokalitě Broumovské stěny. Navazuje na ni kamenný ochoz, z nějž se naskýtají pěkné výhledy. Vedle kapličky stojí dřevěná chata z 19. století postavená ve švýcarském slohu, dnes slouží jako restaurace.

 

 • přírodní rezervace Křížový vrch (viz. příroda)

Na vrcholu je umístěný železný kříž z roku 1857 na pískovcovém podstavci s plastikami svaté Anny, Josefa a Jana Nepomuckého. Do skal je zasazená litinová křížová cesta, vytvořená v 17. století.

 

 

Fascinující výhledy do okolní přírody si turisté mohou dopřát a z vyhlídkových míst na skalách, jako jsou např.:

 

 • Hvězda, Koruna, Božanovský Špičát či Supí koš v lokalitě Broumovské stěny
 • pozůstatky hradu Střmen v lokalitě Teplických skal
 • pozůstatky hradu Skály v lokalitě Teplických skal
 • vrchol Ostaš
 • vrchol Čáp poblíž města Teplice nad Metují

 

nebo z rozhledny Ruprechtický Špičák (880 m n.m.), vybudované na vrcholu stejnojmenné hory v oblasti Javořích hor.

 

Javoří hory se nachází podél státní hranice s Polskem a lemují ze severu Broumovskou kotlinu. Vede jimi i cyklotrasa „Javoří hory“, dlouhá asi 27 km.

 

 

Broumovskou přírodu lze zdolávat nejen pěšky.

 

 • Broumovsko má poměrně hustou síť značených cyklotras. Oblasti skalních měst jsou ovšem cyklistům nedostupné.

 

 • Broumovsko je skvělým místem pro horolezce. Na lokalitách Adršpašské skály, Teplické skály a Broumovské stěny platí jistá omezení, se kterými je potřeba se předem seznámit. Na Ostaši by mělo být lezení celoročně bez omezení. 

 

 • Je zde dobré zázemí pro běžecké lyžování.

 

 • V Broumově je možno domluvit si v aeroklubu vyhlídkové lety (během letní sezóny).

 

 

Broumovský kraj je bohatý též na kulturně - historické památky. Z nich za návštěvu stojí např.:

 

 • Benediktinský klášter v Broumově

Klášter sv. Václava s kostelem sv. Vojtěcha. Je národní kulturní památkou ČR. Rozsáhlý komplex. V klášterním refektáři je vystavena kopie tak zvaného Turínského plátna. V klášterních sklepeních je uloženo 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku.

 

 • klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují

 

 • zámek a další památky v Náchodě

 

 • původně gotický, nyní renesanční kostel Nejsvětejší trojice od stavitele Carla Valmadiho v Teplicích nad Metují - Zdoňově.

 

 

Některá muzea v regionu představují zajímavé expozice, jako např.

 

 • Muzeum dětské stavebnice Merkur v Polici nad Metují
 • Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují
 • Pivovarské muzeum v Olivětíně

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075