Moravskoslezské Beskydy - ubytování, dovolená, hory

 

 

Moravskoslezské Beskydy jsou částí pohoří Západní Beskydy. Leží v severovýchodní části Moravy na území Valašska, při státní hranici se Slovenskem.

 

Téměř celé území je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

 

Severní část náleží do povodí Odry (úmoří Baltského moře), jižní část do povodí Dunaje (úmoří Černého moře). V Beskydech pramení Jičínka, Ostravice a Lubina – přítoky Odry.

 


Geomorfologie

 

Moravskoslezské Beskydy náleží k oblouku vnějších Západních Karpat. Na jihu spadají k Rožnovské brázdě,  od níž pohoří pokračuje Vsetínskými vrchy. Na západě přechází v Hostýnské vrchy.

 

Řekou Ostravicí jsou rozděleny na východní a západní část – Lysohorskou hornatinu a Radhošťskou hornatinu.

 

Lysohorská hornatina se člení dále na:

 

 • Lysohorskou rozsochu (vrcholy Lysá hora 1323 m n.m., Travný 1203 m n.m.)
 • Ropickou rozsochu (vrcholy Ropice 1083 m n.m., Slavíč 1055 m n.m.)
 • Zadní hory (vrchol Velký Polom 1067 m n.m)

 

Radhošťská hornatina se člení na:

 

 • Vřesovické vrchy (vrchol Velký Javorník 908 m n.m.)
 • Radhošťský hřbet (vrcholy Radhošť 1129 m n.m., Kněhyně 1257 m n.m., Smrk 1276 m n.m.)

 

Jako třetí podcelek se označuje Klokočovská hornatina (vrchol Bobek 871 m n.m.).

 

 

Moravskoslezské Beskydy v číslech

 

Nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd je Lysá hora (1323 m n.m.)

 

Nejvyšším vrcholem celého pohoří Beskydy je Babia hora (1725 m) ve  Žywieckých a Oravských  Beskydech (na hranici Polska a Slovenska).

 

Moravskoslezské Beskydyzaujímají rozlohu 623 km2.

 

Na ploše 1160 km? byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Beskydy, zahrnující téměř celé území Moravskoslezských Beskyd a dále území Vsetínských vrchů a Javorníků.

 

 

Podnebí a počasí

 

V kontextu klimatických poměrů v naší republice řadíme Beskydy do kategorie chladných oblastí. Zimy jsou zde mírné a léta chladnější.

 

Klimatické rozdíly jednotlivých oblastí jsou dány především nadmořskou výškou a expozicí svahů.

 

Srážkově bohatší jsou východní oblasti. Lysá hora patří k nejdeštivějším oblastem u nás. Sníh se v horských oblastech drží 4 – 5 měsíců v roce.

 

Teplotní inverze nejsou neobvyklé, v údolích bývá často zataženo zatímco na vrcholcích je

slunečné počasí.

 

 

Příroda

 

Pro pohoří Moravskoslezských Beskyd jsou typické zalesněné oblé vrcholy, převládají smrkové lesy, skály vystupují na povrch jen místy. Přesto zde najdeme i mrazové sruby (např. na Velkém polomu, Kamenárce, Súlově) a balvanové proudy (např. na Lysé hoře, Smrku, Travném). V některých lokalitách vznikly na pískovcových horninách pseudokrasové jevy, např. jeskyně Cyrilka na Pustevnách či  Kněhyňské jeskyně

 

Subalpinské pásmo v Beskydech začíná v nadmořské výšce 190 m. Alpinské pásmo začíná ve výšce 1650 m n.m., tudíž alpinskou flóru můžeme pozorovat pouze na vrcholu Babia hora v slovenských Beskydách. V Moravskoslezských Beskydách se běžně vyskytuje typická středoevropská flóra a fauna.

 

Na polském území Beskyd byly vyhlášeny 4 národní parky. Na českém území, tedy v Moravskoslezských Beskydách byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Beskydy.

 

S rozlohou 1160 km2 je to naše největší CHKO. Je zde chráněná příroda a krajina na ploše 3 pohoří, tj. Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků. Její součástí je 57 maloplošných zvlášť chráněných území - přírodní rezervace, národní přírodní rezervace a přírodní památky. Výjimečnou hodnotu CHKO představují především pralesovité lesní porosty, unikátní pseudokrasové jevy, dále je významnou ornitologickou rezervací.

 

Územím CHKO protékají jí řeky Ostravice, Morávka, Rožnovská Bečva a Vsetínská Bečva.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Protože většina území patří k chráněné krajinné oblasti, která je rozdělena do 4 stupňů ochrany, doporučujeme turistům, kteří mají namířeno do přírody, seznámit se s návštěvním řádem CHKO.

 

Moravskoslezské Beskydy jsou turisty hojně vyhledávány během celého roku. S místním folklórem, lidovou architekturou, regionální kuchyní atd. se zde setkáváme na každém kroku.

 

 

Mezi nejoblíbenější zimní střediska pro sjezdové a běžecké lyžování patří např.:

 

 • Pustevny –  s dřevěnými stavbami v lidovém slohu z konce 19. stol. Pohodlně jsou dostupné sedačkovou lanovkou z obce Ráztoky (asi 5 km od Frenštátu pod Radhoštěm)

 

 • Bumbálka – horské sedlo při hraničním přechodu se Slovenskem, s horským hotelem

 

 

Celoročně je možné navštívit skanzen – Valašské muzeum v přírodě – v Rožnově pod Radhoštěm, jehož součástí jsou 3 hlavní expozice:

 

 • Dřevěné městečko – původní domy z rožnovského náměstí a prezentace způsob života na malém městě v období od poloviny 19. stol. po první čtvrtinu 20. stol.
 • Mlýnská dolina - funkční technické stavby na vodní pohon (mlýn se stodolou, pila, kovárna, dopravní prostředky, obytný dům, ad.)
 • Valašská dědina – prezentace způsobu života v různých sociálních vrstvách od poloviny 19. století, vč. ukázek starých způsobů hospodaření (hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn, kovárna, domácí zvířata ad.)

 

 

Beskydskou přírodou vede řada naučných a turistických stezek, po kterých se můžete dostat na atraktivní a nejnavštěvovanější místa, jako jsou např.:

 

 • vrchol Radhošť (1129 m n.m.)

Hora opředená pověstmi, sídlo boha války, vítězství, slunce a hojnosti – Radegasta. Na samotném vrcholu se nachází kaple a sousoší sv. Cyrila a Metoděje.

 

 • středisko Pustevny (1018 m n. m.)

Sedlo mezi vrcholy Radhošť a Tanečnice se souborem dřevěných staveb vycházejících z lidových tradic konce 19. stol. Areál je národní kulturní památkou. Na Pustevny se lze dostat pěšky, autem, autobusem či sedačkovou lanovkou z Ráztok.

 

 • socha Radegasta

Asi 3 m vysoká socha pohanského boha Slovanů- boha slunce, hojnosti a úrody. Nachází se asi 2 km od vrcholu Radhoště směrem na Pustevny

 

 • rozhledna Cyrilka

Vyhlídkový altán v rekreační oblasti  Pustevny, cestou k soše Radegasta a na horu Radhošť.

 

 • Lysá hora (1323 m n.m.)

Nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Na samotném vrcholu je meteorologická stanice, televizní vysílač a několik horských chat. Okolo Lysé hory jsou přírodní rezervace Ondrášovy díry, Malenovický kotel, Vodopády Satiny, Koryto řeky Ostravice, Zimný potok, Mazák a Mazácký grúnik.

 

 • Bumbálka

Horské sedlo s horskou chatou,  ležící na hranici mezi ČR a Slovenskem mezi vrchy Beskydek a Beskyd. Mj. je výchozím bodem pro přechod Javorníků. Severovýchodním směrem se rozkládá Národní přírodní rezervace Salajka - prales o rozloze 21,8 ha, zbytek původního jedlobukového lesa s průměrným věkem 280 let (vstup do rezervace je zakázán).

 

 

Beskydy si můžete vychutnat i ze sedla – kola i toho na koňském hřbetu. Pohoří je protkáno sítí značených cyklotras. Tímto krajem vedou i některé z mezinárodních dálkových tras, např. Beskydsko-karpatská matistrála či Jantarová stezka.

 

Pokud chcete ochutnat atmosféru valašských městeček, můžete si kromě Frenštátu pod Radhoštěm udělat výlet  do starobylého valašského městečka Štramberk, situovaného mezi Beskydskými kopci.

Nedaleko něj se na kopci Kotouč nachází Jeskyně Šipka, nejslavnější pravěké naleziště u nás (nález zlomku čelisti neandrtálského dítěte).

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075