Hostýnské vrchy - dovolená, ubytování

 

 

Hostýnské vrchy jsou zalesněná vrchovina rozprostírající se na východní Moravě, ve Zlínském kraji. Prostor Hostýnských vrchů vymezují obce Valašské Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Fryšták, Lukov, Kašava, Držková, Hošťálková, Ratiboř a Jablůnka.

 

Oblast patří k povodí Dunaje a Moravy, odvodňována je řekami Rusava a Dřevnice, Bečvou s jejími přítoky Bystřička, Ratibořka a Juhyně. Hostýnské vrchy jsou prameništěm Dřevnice, Moštěnky (Bystřičky) a Juhyně.

 

 

Geomorfologie

 

Hostýnské vrchy náleží do Hostýnsko – vsetínské hornatiny, která je geomorfologickým celkem Západních Beskyd (součást Západních Karpat). Od Vsetínských vrchů je odděluje řeka Vsetínská Bečva.

 

Hostýnské vrchy se dělí na čtyři geomorfologické okrsky:

 • Rusavská hornatina
 • Lukovská vrchovina
 • Hošťálkovská vrchovina
 • Liptálské hřbety

 

 

Hostýnské vrchy v číslech

 

Hostýnské vrchy zaujímají plochu 291 km2.

 

Nejvýše položeným bodem je vrchol Kelčského Javorníku (864 m. n. m.).

 

Ve středu Hostýnských vrchů leží Holý vrch (742m n.m.).

 

Z něj vybíhají 4 ramena s následujícími vrchy:

 

 • Hostýnská větev  - Hostýn (735m), Skalný (730m), Bečka (725m), Obřany (704m), Klapinov (678m), Pardus (672m)

 

 • Javornická větev - Kelčský Javorník (865m), Čerňava (844m), Kyčera (757m), Smrdutá (750m), U třech kamenů (748m), Sochová (741m), Tesák (721m), Ožiňák (661m),

 

 • Jurikovská větev - Čečetkov (687m), Klínec (668m), Háje (665m - dříve Jurikov), Troják, Bludný (659m), Kunovská hůrka (587m)

 

 • Ondřejovská větev - Kuželek (638m), Ondřejovsko (631m), Javorčí (630m), Poschlá (630m), Lysina (598m), Chochol (578m), Barvínek (571m), Hrad (565m) Hrubá Malíková (564m), Hrabčí (559m), Grúň (557m), Solisko (546m), Hrádek (517m), Křídlo (506m)

 

 

Podnebí a počasí

 

Hostýnské vrchy patří do mírně teplé klimatické oblasti. Výjimkou jsou vrcholové partie hlavního hřebene, které řadíme mezi oblasti chladné. Léta jsou krátká a teplá, jaro a podzim poměrně dlouhé, zimy jsou normální až chladné.

 

Srážkově nejbohatší je červenec, naopak nejchudší na srážky bývá únor. Sníh se objevuje koncem listopadu, ve výše položených partiích už začátkem. Většinou se drží do konce března. Nejvíce sněhových srážek spadne na nejvyšších vrcholech – Kelčském Javorníku a Čerňavě. Na Kelčském Javorníku vlivem teplých vln často taje.

 

 

Příroda

 

Téměř celá oblast Hostýnských vrchů je pokryta lesy, převážně listnatými. Původní porosty (dubovo - bukové) se vyskytují např. na Černavě, na Tesáku a na Kuželku.

 

Hostýnské vrchy jsou vyhlášeny ptačí oblastí. Dále byly v rámci soustavy Natura 2000 vyhlášeny evropsky významné lokality Rusava—Hořansko, Tesák, Velká Vela, Semetín a Ondřejovsko.

 

Na území Hostýnských vrchů byla vyhlášena řada přírodních rezervací (PR) a přírodních parků (PP):

 

 • V Rusavské hornatině jsou chráněny přirozené suťové lesní ekosystémy (a PR Kelčský Javorník, PR Smrdutá, PR Sochová, PR Obřany), původní pralesovité jedlobukové lesy (PR Tesák, PR Čerňava, PP Solisko, PP Bernátka) a přirozené podhorské karpatské (PP Pod Kozincem, PP Stráň).

 

 • Na Hošťálkovské vrchovině jsou chráněny vřesoviště s výskytem jalovce, vřesu a plavuně (PP Vřesoviště Bílová), smíšený porost s mokřadní květenou ( PR Dubcová), květnaté louky (PP Zbrankova stráň), travnatá stráň ( PP Skalka–Polomsko), pískovcový skalní útvar (PP Jarcovská kula).

 

 • Na Lukovské vrchovině jsou chráněny porosty na skalnatých a suťových stanovištích (PP Bzová, PP Vela, PP Ondřejovsko, PP Králky) a dále populace obojživelníků ( PP Bezedník).

 

 • Na Liptálských hřbetech jsou chráněny původní lesní porosty na skalnatých a balvanitých stanovištích (PP Skály, PP Křížový, PP Holíkova rezervace) a rostlinstvo a živočišstvo mokřadů a suchých pastvin (PP Pivovařiska).

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

 

Hostýnské vrchy jsou vyhledávány především milovníky pěší turistiky a cykloturistiky.

 

V zimě jsou zdejší terény ideální pro běžecké lyžování.

 

Pro nižší nadmořskou výšku se zde sníh nedrží po celou zimu, ale existuje několik lokalit, kde se dá provozovat i sjezdové lyžování, např.:

 

 • Areál Tesák – má nejvýhodnější polohu a nejlepší sněhové podmínky. Lyžuje se zde většinou od poloviny prosince do konce února. Je zde 5 sjezdovek, které jsou denně upravovány.

 

 • Skiareál Troják – k dispozici jsou 3 vleky, hospůdka, půjčovna dětských sněžných skútrů, lyžařská škola. Je zde možnost večerního lyžování. Je zde 5 sjezdovek, které jsou denně upravovány. Sjezdovky jsou uměle zasněžovány. V místě je hotel.

 

 

Během léta poskytují možnost koupání např.:

 

 • retenční nádrž Mojena – přírodní koupaliště na úpatí Hostýnských vrchů v obci Přílepy
 • koupaliště v obci Rusava
 • koupaliště v Bystřici pod Hostýnem
 • rybníky v okolí obce Lukov

 

 

Nejvyhledávanějším výletním místem v regionu je vrchol Svatý Hostýn (735 m n.m.) – mariánské poutní místo. Hostýn má 2 vrcholy.

 

 • Na nižším se nachází barokní poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie z 18. stol. a jezuitský klášter z konce 19. stol., ubytovna pro poutníky a křížová cesta. Pod vrcholem je pramen, kterému se připisují zázračně uzdravující účinky, vedle něj je kaple z roku 1700.

 

 • Na vyšším vrcholu stojí kamenná rozhledna, jejíž součástí je i větrná elektrárna.

 

 • Mezi oběma vrcholy malý hřbitov jezuitských mnichů a dva pomníky – skautům a skautskému vůdci Rudolfu Plajnerovi.

 

 • Na jižním úbočí Hostýna vede od chrámu ke hřbitovu křížová cesta od Dušana Jurkoviče.  

 

 

V oblasti Hostýnských vrchů se nachází řada puklinových jeskyní, např.:

 

 • Smrdutá – je průchozí, dlouhá 56 m, výškový rozdíl mezi vchodem a východem je 12 m, má sintrovou výzdobu. Je součástí Přírodní rezervace Smrdutá, chránící suťový javorový porost a významnou květenu. Nachází se nedaleko Chvalčova a Tesáku.

 

 • Zbojnická jeskyně –menší pseudokrasové rozsedlinové jeskyně, dlouhá 17 m a hluboká 12 m. Je součástí Přírodní památky Křížový, na jehož území se nachází pískovcové skalní útvary v lesním porostu klenové bučiny. Nachází se na jihovýchodním svahu vrcholu Křížový (670 m n. m.), na levém údolním svahu Sementínského potoka, asi 1 km západně od místní části Semetín. Z důvodů vysoké intenzity pohybu pískovcových bloků se však vstup do jeskyně nedoporučuje. Poblíž jeskyně je i skalní stěna, která byla přemodelována na mrazový srub o délce 200 m a výšce 7 m.

 

 • Jeskyně v údolí Damašek – 9 m dlouhá puklinová jeskyně. Nachází se asi 2,5 km severozápadně od obce Hošťálková.

 

 

Skály Hostýnských vrchů s ohledem na výšku celého pohoří sice nedosahují velkých výšek, ale najdeme zde spoustu zajímavých skal a skalek výšky do 10 m. Roztroušeny jsou rovnoměrně po celém pohoří. Jmenujme alespoň:

 

 • Jarcovská kula – skalní věž výšky 8 m. Je součástí Přírodní památky Jarcovská kula – pískovcový skalní výchoz na levém břehu Vsetínské Bečvy, poblíž obce Jarcová.
 • skalní útvary na Ondřejovsku
 • skalní útvary vrcholů Čerňava, Skalný a Sochová
 • skály u obcí Lukov a Držková

 

 

Na území Hostýnských vrchů najdeme také do přírody zasazené zříceniny několika hradů, např.:

 

 • Lukov – kdysi jeden z nejrozlehlejších hradů na Moravě, postaven zřejmě v 1. pol. 13. stol. a ve 14. a 15. stol. rozšiřován. Dnes rozsáhlá zřícenina se zachovaným pilířovým mostem a vstupní branou. Spolek přátel hradu Lukova zříceninu posledních pár let opravuje – vstupní věž i některé místnosti. Zřícenina se nachází asi 3 km nad obcí Lukov.

 

 • Obřany u Chvalčova –  zřícenina hradu založeného ve 14. stol., zničeného za husitských válek. Kulturní památka ČR.

 

 • Křídlo u Brusného – zbytky hradu z poloviny 14. stol. Dochovaly se zbytky válcové věže, stopy opevnění, zbytky zdiva, patrný je přes 3 m hluboký příkop.

 

 

Ze zámků tohoto regionu jsou veřejnosti přístupné např.

 

 • zámek v Bystřici pod Hostýnem – z 1. pol. 15. stol., ojedinělá ukázka postupné modernizace panských sídel

 

 • zámek v Hošťálkové – asi 9 km od Vsetína – 19. stol., v empírovém stylu. Dnes je majetkem obce, je v něm restaurace, přístupný je příležitostně

 

 

Další architektonické památky najdeme např. v obcích:

 

 • Rusava – dřevěné roubenice
 • Rajnochovice - lesní klauza pro splavování dřeva
 • Podlí – roubená zvonice
 • Brusné – mlýnské vodní kolo

 

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075