Jizerské hory - ubytování, dovolená

 

Jizerské hory jsou nejsevernějším pohořím v Čechách. Rozkládají se při státní hranici s Polskem, na jehož území také leží převážná část pohoří. Na východě na ně navazuje pohoří Krkonoše, na severu sousedí s Frýdlantskou pahorkatinou, na západě sousedí s Lužickými horami.

 

Jizerské hory jsou prameništěm řeky Jizery, jejíž jméno také nesou, a dále jejích přítoků Kamenice, Lužické Nisy, Jeřice, Bílé Smědé a Černé Smědé.

 

V oblasti Jizerských hor se nachází řada chráněných území.

 

 

Geomorfologie

 

Jizerské hory jsou samostatným geomorfologickým celkem v rámci Krkonošsko - jesenické subprovincie.

 

Česká část Jizerských hor se člení na dvě hlavní hornatiny – Jizerskou a Smrčskou (menší, v severní části).

 

Na českém území se nachází 15 vrcholů dosahujících nadmořské výšky přes tisíc metrů. Většina je zakončena výraznými skalními útvary a oddělena poměrně hlubokými sedly.

 

 

Jizerské hory v číslech

 

Na české straně zaujímají Jizerské hory rozlohu 417 km?.

 

Nejvyšším vrcholem celého masivu je Wysoka Kopa (1126 m n.m.) na polském území. Na české straně je nejvyšší horou Smrk (1124 m n.m.).

 

Dalšími tisícovkami na české straně jsou Jizera 1122 m n.m., Černá hora 1085 m n.m., Smědavská hora 1084 m n.m., Holubník 1071 m n.m., Sněžné věžičky 1070 m n.m., Černý vrch 1026 m n.m., Jelení stráň 1018 m n.m., Ptačí kupy 1013 m n.m., Na Kneipě 1013 m n.m., Bílá smrt 1007 m n.m., Polední kameny 1006 m n.m., Bukovec 1005 m n.m., Milíř 1003 m n.m., Zámky 1002 m n.m.

 

 

Podnebí a počasí

 

Rozmanitý terén Jizerských hor má za následek velkou proměnlivost klimatu. Celá oblast patří v rámci klimatického členění republiky do chladné oblasti. Léto je krátké, mírně chladné a vlhké, zima dlouhá. Srážkově jsou Jizerské hory bohatší než jiná česká pohoří. Sněhová pokrývka se drží 140 - 160 dní v roce. V nejvýše položených oblastech dosahuje sněhová pokrývka 150 cm, někdy až 300 cm. Poměrně časté jsou teplotní inverze.

 

 

Příroda

 

Jizerské hory a větší část jejich podhůří byly vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. CHKO Jizerské hory zaujímá plochu 368 km2 a její součástí je několik maloplošných zvláště chráněných území, např.:

 

 • Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny – vznikla sloučením původních 7 národních přírodních rezervací Špičák, Poledník, Stržový vrch, Štolpichy, Tišina, Paličník a Frýdlantské cimbuří. Předmětem ochrany je především poměrně zachovalý lesní porost bez zásadních změn způsobených člověkem.

 

 • Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery – největší rašeliniště u nás

 

 • Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky

 

 • Přírodní rezervace Jedlový důl - nachází se v údolí říčky Jedlové, mezi Josefodolským a Mariánskohorským hřebenem, nedaleko obce Albrechtice v Jizerských horách, v nadmořské výšce 660 – 750 m. Údolím s původními lesními porosty smrku, jedle a buku protéká potok s krásnými vodopády a peřejemi. Najdeme zde i zajímavé skalní útvary.

 • Přírodní rezervace Bukovec – čedičový vrch o nadmořské výšce 1005 m.

 

 • Přírodní rezervace Černá hora – rezervace se nachází v nadmořské výšce 1000 – 1084 m. Předmětem jsou rašeliniště, tokaniště tetřevů a horské smrčiny.

 

 • Přírodní rezervace Černá jezírka – rezervace se nachází nedaleko obce Bílý potok. Předmětem ochrany je komplex rašelinišť.

 

 • Přírodní rezervace Klečové louky – nedaleko obce Hejnice, v nadmořské výšce 1000 m.

 

 • Přírodní rezervace Klikvová louka – rozsáhlé vrchoviště, nedaleko obce Bedřichov, v nadmořské výšce 775 - 800 m

 

 • Přírodní rezervace Prales Jizera – vrcholová část hory Jizery (od nadmořské výšky 1000 m), předmětem ochrany jsou zbytky převážně horské smrčiny, jinak výrazně poškozené kůrovcem a imisemi, a dále balvanité sutě a vrcholové skalní bloky.

 

 • Přírodní rezervace Ptačí kupy – skupina tří skalních masivů. Předmětem ochrany jsou vrcholové lesy jeřábu, buku a smrku.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Jizerské hory jsou protkány sítí 115 km zpevněných cest, nazývaných Jizerská magistrála. Jsou tak skvělým místem pro turistiku a cykloturistiku.

 

Skalní stěny a vrcholky lákají také horolezce. Většina horolezeckých lokalit se nachází v CHKO a je tedy přístupná pouze s povolením. Oblíbenou lokalitou je např. Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Pod Frýdlantským cimbuřím (Polední kameny) se jednou ročně organizují setkání horolezců.

 

 

Synonymem pro Jizerské hory je „Jizerská padesátka“ – jeden z nejznámějších závodů běžeckého lyžování. V zimě jsou na Jizerské magistrále udržovány běžecké stopy a Jizerské hory tak mají mezi českými horami jednu z nejhustějších sítí udržovaných běžeckých stop.

 

Mezi významnější a oblíbená střediska sjezdového lyžování patří např.:

 

 • Tanvaldský Špičák
 • Severák
 • Bedřichov
 • Ještěd
 • Kořenov
 • Černá Říčka
 • Desná – Parlament
 • Kořenov – Příchovice
 • Josefův Důl

 

 

Jizerské vrcholy lákají turisty i mimo zimní sezónu. Mezi vrcholy, nabízející pěkné výhledy do okolí patří např.

 

 • Tanvaldský Špičák (831 m n.m.) – na jeho vrcholu byla začátkem 20. stol. postavena turistická chata s kamennou rozhlednou.

 

 • Černá Studnice (869 m n.m.) – kromě turistické chaty se na jejím vrcholu nachází 26 m vysoká věž rozhledny postavená ze žulových kvádrů. Na vrchol rozhledny vede 91 schodů a věž má 4 vyhlídkové ochozy, ze kterých je pěkný pohled na města Jablonec a Liberec a dále do krajiny na Ještědsko-kozákovský hřbet, Krkonoše a Český ráj.

 

 • Oldřichovský Špičák (724 m n.m.) – kopec se skalnatým terénem porostlým smíšeným lesem, s vyhlídkou

 

 • Bedřichov (859 m n.m.) – vrch nad obcí Bedřichov s horskou chatou a rozhlednou. Na vrchol rozhledny vede 102 schodů a vyhlídková plošina se nachází ve výšce 20,5 m. Z rozhledny je výhled mj. na Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory, město Jablonec nad Nisou a obci Bedřichov.

 

 • Smrk (1124 m n.m.) – na vrchol nové rozhledny z r. 2003 vede 91 schodů. Z vyhlídkové plošiny, která se nachází ve výšce 18 m., je vidět Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory, Říp, Ještěd a Bezděz.

 

 

Dalšími zajímavými zastávkami v přírodě Jizerských hor jsou např.:

 

 • Přírodní rezervace Prales Jizera – viz. příroda

 

 • Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery – viz. příroda

 

 • Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky se Safírovým potokem

Safírový potok je zhruba jeden kilometr dlouhým pravostranným přítokem potoka Jizerky a býval nejvýznamnějším evropským nalezištěm drahých kamenů, těžených zde už od 16. stol. Leží v údolí Malé jizerské louky.

 

 • Vodopády na říčce Černá Desná

 

 • Hanychovská jeskyně - nachází se v tzv. Panském lomu, délka jeskyně je zhruba 135 metrů, za vchodem se nachází zvonovitá propast hloubky 9 m a průměru od 3 - 6 m.Výzdoba je bohužel převážně zničena, několik neporušených krápníků a záclon zůstalo v zadní, hůře dostupné části.

 

 

K turisticky atraktivním stavbám regionu patří např.:

 

 • Protržená přehrada Bílá Desná

Přehrada, budovaná během předválečných let 1912 – 1915 na řece Bílá Desná v nadmořské býšce 806 m. K jejímu protržení došlo 10 měsíců po jejím dokončení. Voda tehdy zaplavila obci Desná. K vidění jsou nyní zbytky hráze, šoupátková věž a uzavřená podzemní štola ( dnes zimoviště netopýrů) a přepadová kaskáda. Korytem lze projít.

 

 • Přehrada Josefův Důl

Přehrada na řece Kamenici, budovaná v letech 1976 -1982. Dvě sypané hráze mají výšku 43 m a délku kolem 720 m. Jelikož se jedná o zásobárnu pitné vody, je zde bohužel zakázáno koupání. Lokalita v okolí přehrady je však atraktivní jak pro pěší turisty tak pro cyklisty.

 

 • Přehrada Souš

Přehrada na říčce Černá Desná, vybudovaná v r. 1915. Sypaná hráz má výšku 21 m a délku 364 m. Přehrada Souš leží na říčce Černá Desná a byla dokončena v roce 1915. Má sypanou hráz o výšce 21 m a o délce 364 m. Jelikož se jedná o zásobárnu pitné vody, je zde bohužel zakázáno koupání. Lokalita v okolí přehrady je však atraktivní jak pro pěší turisty tak pro cyklisty.

 

 

Kromě těchto přehrad však v Jizerských horách najdeme i vodní plochy, které jsou vhodné ke koupání, např. :

 

 • Harcovská přehrada -  u Liberce

 

 • Bedřichovská přehrada – u obce Bedřichov,  na řece Černá Nisa, nejvýše položená přehrada v Jizerských horách

 

 • Vodní nádrž Fojtka (Mníšecká přehrada) – na potoce Fojtka v obci Mníšek

 

 • Mlýnická přehrada – na Albrechtickém potoce, na rozhraní katastrů Mníšek a Nová Ves u Chrastavy

 

 • údolní nádrž Mšeno v Jablonci nad Nisou
  Blatný rybník – na Blatném potoce, poblíž Bedřichova, na trase Jizerské padesátky.

 

 

Milovníci historie mohou navštívit při svém pobytu v Jizerských horách některý z hradů či zámků, např.:

 • hrad a zámek Grabštejn
 • hrad a zámek Frýdland
 • zámek Sychrov
 • zámek Liberec
 • zříceninu skalního gotického hradu Frýdštejn

 

 

Muzea a expozice v Jizerských horách jsou zaměřeny především na přírodu a tradiční řemesla, zvláště sklářství. Najdeme zde však i jiné výstavy a sbírky. Našimi tipy jsou např.:

 

 • Muzeum Jizerských hor v osadě Jizerka (Kořenov)

Expozice jsou umístěny v budově původní školy z r. 1889 a seznamují návštěvníky s dějinami sklářské výroby a života v regionu za starých časů a s přírodou Jizerských hor

 

 • Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
  Sbírky jsou umístěny v hlavní secesní budově, vGalerii Belveder a v Památníku sklářství v Jizerských horách (roubená chalupa - model sklářské osady).

 

 • Automuzeum ve Vratislavicích nad Nisou

Motoristické muzeum v areálu pivovaru Konrad ve Vratislavicích nad Nisou – kilometr od rodného domu automobilového konstruktéra Ferdinanda Porsche.

 

 

Relaxaci si můžete dopřát např. v lázeňské obci Libverda a děti určitě potěší návštěva ZOO Liberec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075