Jižní Morava - ubytování, dovolená, hory

 

Za jižní Moravu je běžně považována oblast, která odpovídá zhruba území Jihomoravského kraje. Jižní Morava tedy zaujímá oblasti střední a jižní části Moravy.  

 

Jižní Morava je proslulá především jako vinařská oblast a oblast krasových jeskyň.

 

Z hlediska cestovního ruchu můžeme celou oblast rozdělit např. na tyto regiony:

 

 • Brno a okolí
 • Moravský kras a okolí
 • Lednicko – valtický areál
 • Podyjí
 • Slovácko

 

Oblast jižní Moravy patří k úmoří Černého moře a povodí Dunaje. Vody odvádí řeka Morava. Krajem dále protékají řeky Dyje, Svratka, Svitava, Bobrava, Jevišovka ad.

 

Na větších tocích byly vybudovány vodní nádrže:

Vranovská přehrada a Nové Mlýny – na Dyji

Brněnská přehrada a vodní nádrž Vír - na Svratce

vodní nádrže Dalššice a Mohelno – na Jihlavě

 

Mezi největší rybníky patří např.

 

 • Nesyt
 • Lednický rybník
 • Hlohovec
 • Vrkoč u Pohořelic
 • Olšovec v Jedovnicích

 

 

Geomorfologie

 

Oblast jižní Moravy se rozkládá na hranici Českého masívu a Západních Karpat.

 

Z Českého masívu zasahují na jižní Moravu

 

 • Jevišovická pahorkatina
 • Hornosvratecká vrchovina
 • Křižanovská vrchovina
 • Bobravská vrchovina
 • Drahanská vrchovina

 

Drahanská vrchovina je od Bobravské oddělena Boskovickou brázdou.

 

Ze Západních Karpat zasahují na jižní Moravu

 

 • Mikulovská vrchovina
 • Ždánický les
 • Kyjovská pahorkatina
 • Litenčická pahorkatina
 • Chřiby
 • Vizovická vrchovina
 • částečně Bílé Karpaty (Javořinská a Lopenická hornatina)

 

Mezi Drahanskou vrchovinou a Litenčickou pahorkatinou se rozkládá Vyškovská brána.  Mezi Znojmem a Brnem se rozkládá Dyjsko-svratecký úval.

 

 

Podnebí a počasí

 

Podnebí jižní Moravy je mírné, v rámci naší republiky jde o nejteplejší oblasti s nízkým úhrnem srážek. Vůbec nejteplejší oblastí je Podyjí s Břeclavskem a Znojemskem. Srážkově bohatší oproti pahorkatinám a nížinám jsou jihomoravské vrchoviny. Jara a podzimy jsou zde velmi krátké a teplé až mírně teplé. Zimy jsou krátké a rovněž mírně teplé, suché až velmi suché. Sněhová pokrývka zde trvá poměrně krátce.

 

Vyšší partie Bílých Karpat spadá do chladné klimatické oblasti s krátkými, mírnými až mírně chladnými léty. Jara a podzimy jsou zde krátké a mírné. Zimy jsou normálně dlouhé s mírnými teplotami a sněhová pokrývka trvá normálně dlouho.

 

 

Příroda

 

Více než polovinu plochy jižní Moravy zaujímá zemědělská půda. Jižní Morava je oblast, kde leží asi 96 % veškerých našich vinic.

 

Přesto zde najdeme spoustu přírodních krás a cenných lokalit. Mezi nejcennější z nich patří:

 

 • Národní park Podyjí

 

Rozkládá se na ploše 63 km2 v části bývalé CHKO Podyjí, podél řeky Dyje v jejím hlubokém údolí mezi městy Znojmo a Vranov nad Dyjí. Jedná se o nejméně dotčené říční údolí u nás. V jihovýchodní části NP se nachází unikátní pásmo stepních vřesovištních lad.

 

 • Chráněná krajinná oblast Pálava

 

Území CHKO Pálava je současně biosférickou rezervací UNESCO. Část CHKO (Národní přírodní rezervace Křivé jezero) je součástí Mokřadů Dolního Podyjí, vyhlášených a chráněných tzv. Ramsarskou konvencí. Rozloha CHKO je 83 km?. Zhruba 30 % plochy představují lesy, asi 55 % je zemědělská půda. Vodní plochy zabírají asi 2 % území.

 

Dominantou oblasti jsou vápencová bradla Pavlovských vrchů - ostrovního pohoří uprostřed nížin. Nejvyšším bodem oblasti je vrchol hřebene Děvín (549 m n. m.)

 

Najdeme zde málo ovlivněné stepní a skalní ekosystémy a dochované památky historického osídlení ( např. lokality Dolní Věstonice a Pavlov).

 

 • Chráněná krajinná oblast Moravský Kras

 

Moravský kras leží nedaleko Brna, severním směrem od města. Jedná se o nejlépe vyvinuté krasové území v naší republice. Je tvořen vápenci na ploše 100 km2. V Moravském krasu je nejméně 1100 jeskyní, pět z nich je přístupných veřejnosti:

 

-        Punkevní jeskyně – krápníkové prostory vedou až na dno propasti Macocha. Macocha je největší propastí svého druhu v celé střední Evropě. Je hluboká přes 138 metrů. Horní část je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která je nejdelším podzemním tokem u nás. Dlouhá je 29 km a vzniká soutokem Bílé vody a Sloupského potoku.

 

-        Kateřinská jeskyně – její stará část s Hlavním dómem je největším zpřístupněným jeskynním prostorem u nás. V tzn. Nové části se nachází unikátní krápníkové uskupení Bambusový lesík a útvar Čarodějnice.

 

-        Jeskyně Balcarka - svou krápníkovou výzdobou je nejbohatší jeskyní Moravského krasu.

 

-        Sloupsko – šošůvské jeskyně - rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, spojených dvěmi podzemními patry s výškovým rozdílem 60 metrů. Největší zpřístupněné jeskyně u nás.

 

-        Jeskyně Výpustek - labyrint chodeb a dómů vznikl ponorovou činností Křtinského potoka.

 

 • Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

 

Pohoří Bílé Karpaty leží při česko-slovenské státní hranici. CHKO zaujímá plochu 715 km2 a zasahuje do okresů Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín a Hodonín. Rozprostírá se v nadmořské výšce od 175 - 970 m a zahrnuje i nejvyšší vrchol pohoří – Javořinu. Oblast CHKO je zařazena také na seznam biosférických rezervací UNESCO.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Jižní Morava nabízí vynikající podmínky pro pěší turistiku i pro cykloturistiku. Kraj je protkán poznávacími stezkami s výkladem nejen o přírodě, ale i bohaté místní historii. Specialitou jižní Moravy je vinařská cykloturistika. Značené cyklotrasy vedou kolem vinohradů a sklípků, včetně památkové rezervace vinných sklepů.

 

K oblíbeným výletním místům patří např. jeskyně Moravského krasu (viz. příroda).

 

V jihomoravském kraji je pro výletníky otevřen nespočet hradů a zámků.

 

Jen v Lednicko – valtickém areálu (rozloha 283 km2) v okrese Břeclav, který byl zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, najdeme hned několik atraktivních staveb spojených s rodem Lichtenštejnů. Hlavními stavbami jsou:

 

 • zámek v Lednici
 • zámek ve Valticích

 

Kromě nich se v areálu nachází drobnější stavby, tzv. salety:

 

 • Hraniční zámeček
 • Rybniční zámeček
 • Lovecký zámeček
 • Janův hrad
 • Zámeček Lány
 • Pohansko
 • Belvedér
 • Dianin chrám
 • Apollónův chrám
 • Tři Grácie
 • Nový dvůr
 • Minaret
 • Obelisk
 • Kaple sv. Huberta
 • Kolonáda na Reistně

 

Z dalších zámků jihomoravského regionu stojí za návštěvu např.:

 

 • Mikulov
 • Lysice
 • Milotice
 • Vranov nad Dyjí
 • Bzenec
 • Starý zámek Jevišovice
 • Slavkov u Brna – Austerlitz
 • Bučovice
 • Boskovice

 

Mezi nejatraktivnější hradní komplexy patří např.:

 

 • hrad Špilberk v Brně, mj. s možností prohlídky kasemat
 • hrad Bítov nad Vranovskou přehradou
 • zřícenina hradu Boskovice
 • Znojemský hrad s Jihomoravským muzeem 
 • hrad Pernštejn v Nedvědici
 • hrad Veveří za Brnem

 

Z církevních památek poutá pozornost turistů např.:

 

 • Kapucínský klášter v Brně a Hrobka kapucínů v Brně
 • Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně
 • Kostel Jana Amose Komenského - tzv. Červený kostel v Brně
 • Augustiniánské opatství s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie v Brně
 • Benediktýnský klášter v Rajhradě
 • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě -  nejvýznamnější poutní kostel v ČR
 • Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách - největší Santiniho stavba na půdorysu řeckého kříže. Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě.
 • Bazilika Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě s unikátní románskou kryptou
 • Dominikánský klášter ve Znojmě
 • Loucký klášter ve Znojmě
 • Chrám svatého Mikuláše ve Znojmě
 • Minoritský klášter a Jihomoravské muzeum ve Znojmě
 • Kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích
 • Klášter Milosrdných bratří v Letovicích

 

Dalšími významnými architektonickými památkami jsou např.:

 

 • Znojemské podzemí - jedno z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě, vznikající od 14. století. Prohlídková trasa je dlouhá asi 800 m a její součástí je např. prohlídka alchymistické dílny, vězeňských kobek atd.
 • Dietrichsteinský palác a Moravské zemské muzeum v Brně
 • Dům pánů z Lipé v Brně – jeden z nejkrásnějších brněnských renesančních domů.
 • Dům pánů z Kunštátu v Brně- renesanční dům se středověkým jádrem, s arkádovým nádvořím s pavlačovým ochozem z druhé poloviny 16. století.
 • Dřevěný krytý most pod Pernštejnem - státem chráněná kulturní památka, most přes Nedvědičku byl postaven v šedesátých letech 19. století, později obnoven. Má trámovou věšadlovou konstrukci, je dlouhý 12 m, široký 4 m a vysoký od hladiny potoka 7m.
 • Dřevěný krytý most v Černvíru - most přes Svratku, postaven r. 1718 jako nejstarší most tohoto typu na Moravě. Je dlouhý 32 m, široký 2,6 m a výška nad hladinou je 4 m. Nosná konstrukce je téměř celá z původního dřeva. Střecha mostu je pokryta štípaným šindelem. Jedná se o významnou památkou lidového stavitelství.
 • Prudká - dřevěná krytá lávka přes řeku Svratku - z r. 1899, dlouhá je 33 metrů.
 • Průžkův mlýn ve Strážnici - jedna z nejstarších dochovaných staveb obce, zmiňovaná již v r. 1543. Dochovaly se historické architektonické prvky, např. dřevěný mlýnský mučící pranýř. Původně se jednalo o vodní mlýn, koncem 19. stol. přestaven na parní, ve 30. letech 20. stol. na elektrický válcový mlýn.  

 

Z technických památek, které jsou turisty vyhledávány, je nutno jmenovat alespoň:

 

 • Baťův kanál – 53 km dlouhá vodní cesta, v dnešní době využívaná pro rekreační plavbu od Otrokovic do Skalice a na úsecích Otrokovice – Kroměříž a Rohatec – Hodonín. Kanál byl vystavěn ve 30. letech minulého století jako závlahový systém pro oblasti Slovácka a cesta pro přepravu hnědého uhlí pro Baťovy závody v Otrokovicích.
 • Baťova důlní dráha - Ratíškovická železnice - šlapací drezíny s turisty jezdí pro trati dlouhé 3 km, tato trasa spojuje 2 vinařské stezky - Moravskou vinnou a Podluží.  
 • Akvadukt v Lednici - římský vodovod z počátku 19. stol. na levém břehu rybníka.
 • Areál Bukovanský mlýn v Bukovanech u Kyjova – třípatrová budova větrného mlýna, s expozicí muzea slovácké vesnice 19. století a galerií. Součástí areálu je „Mlynářské stavení“ s restaurací a možností ubytování a nový hotel v tradičním stylu Slovácka.
 • Větrný mlýn ve Starém Podvorově - mlýn německého typu z r. 1870 je celodřevěné konstrukce.
 • Větrný mlýn s Halladayovou turbínou v Ruprechově - chráněná technická památka I. kategorie s ochránným pásmem stavby, unikátní památka v středoevropském kontextu.
 • Vodní mlýn ve Slupi - národní kulturní památka, mlýn se čtyřmi vodními koly pochází z 16. stol. a dnes patří k největším historickým mlýnům na Moravě .

Jižní Morava je jedním z nejstarších osídlených území českých zemí. Pokud se o toto téma zajímáte, můžete navštívit některou z archeologických expozic, např.:

 

 • Slovanské hradiště v Mikulčicích
 • Archeologická expozice Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích
 • Archeologické nálezy – Hradisko
 • Archeologická výstava Římané na Mušově v ATC Merkur (Pasohlávky)

 

Napoleonovu vítěznou bitvu u Slavkova v r. 1805 připomíná památník „Mohyla míru“ na Prackém kopci, asi 1 km jižním směrem od obce Prace. V sousedním muzejním objektu se nachází expozice Bitvy tří císařů.

 

Jižní Morava je krajem, kde jsou folklór a lidové tradice součástí každodenního života. Nejznámnější z nich je zřejmě Jízda králů ve Vlčnově, která se koná poslední květnovou neděli, ale i mnoho dalších akcí.

 

 

 

 

 

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075