Krušné hory - ubytování, dovolená

 

Krušné hory, dříve nazývané též České Rudohoří, jsou pohoří ležící na severozápadě Čech. Táhnou se podél státní hranice s Německem, na jehož území celý masiv též zasahuje.

 

Oblast Krušných hor patří k povodí Labe a odvodňována je řekami Ohře a Bílina a Jílovským potokem. Na českém území protékají Krušnými horami řeky Bystřice, Chomutovka, Rolava, Rotava, Svatava a Černá.

 

 

Geomorfologie

 

Krušné hory jsou geomorfologickým celkem Krušnohorské hornatiny. Pohoří je tvořeno kernou deskou, která byla nakloněna vyzvednutím podél zemského zlomu. Díky tomu na jednu stranu pohoří klesá povlovně – na německé straně. Na české straně naopak roste zpříkra.

 

Na českém území se Krušné hory dělí na dvě základní hornatiny – Klínoveckou a Loučenskou.

 

Klínovecká hornatina se dále člení na hornatiny:

 

 • Přebuzskou
 • Jáchymovskou
 • Jindřichovickou
 • Krajkovskou

 

Loučenská hornatina se člení na:

 

 • Cínoveckou hornatinu
 • Bolebořskou vrchovinu
 • Flájskou hornatinu
 • Novoveskou vrchovinu
 • Nakléřovskou vrchovinu
 • Rudolickou hornatinu
 • Přísečnickou hornatinu

 

 

Krušné hory v číslech

 

Krušné hory se táhnou v délce asi 130 km. Průměrná šířka pohoří je 40 km, na našem území nepřesahuje 20 km.

 

Zaujímají plochu 6000 km2, z čehož 1607 km2 připadá na ČR, zbytek Německu.

 

Nejvyšším vrcholem pohoří  je Klínovec (1244 m. n. m.) v Jáchymovské hornatině.

 

Dalšími tisícovkami na české straně jsou Božídarský Špičák (1115 m n.m.), Macecha (1113 m n.m.), Meluzína (1097 m n.m.), Na Ryžovnou (1054 m n.m.), Blatenský vrch (1043 m n.m.), Na skalách (1037 m n.m.), Hubertky (1032 m n.m.), Plešivec (1028 m n.m.), Křížová hora (1027 m n.m), Zaječí hora (1010 m n.m.), Loučná (1019 m n.m.), Tetřeví hora, Vysoká seč, Dub (1006 m n.m.), Smrčina a Pernický vrch (1000 m n.m.).

 

Dalšími významnými vrcholy jsou např. Jelení hora (994 m n.m.), Kraslický Špičák (991 m n.m.), Medvědí skála (924 m n.m.), Počátecký vrch (821 m n.m.), Komáří hůrka (808 m n.m.).

 

 

Podnebí a počasí

 

Krušné hory jsou oblastí s velmi krátkým, ale poměrně teplým létem a studenými větrnými zimami. Klima v oblasti hřebene je samozřejmě drsnější, větrné, zvláště v zimě a na podzim, a s prudkými bouřemi.

 

Srážkově bohatší jsou hřebeny, podkrušnohorské pánve se nachází v tzv. srážkovém stínu. Sníh padá v horách až 100 dní v roce a místy dosahuje sněhová pokrývka výšky až 4 metry.

Mrazíky nejsou ojedinělé ani v červnu a v září.

 

Vlhké a studené severní a západní větry mají za následek rychlé změny počasí. V nadmořské výšce kolem 700 m se velmi často drží dlouhé zimní mlhy.

 

 

Příroda

 

Na území Krušných hor se nachází řada maloplošných zvláště chráněných území. Mezi ně patří např.:

 

 • Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště

Rezervace se rozkládá na ploše 377 ha a nachází se na území okresu Chomutov, v nadmořské výšce 810-830 m. Rašeliniště jsou významnými přírodními rezervoáry vody.

 

 • Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště

Rezervace se souborem rašelinišť se rozkládá na ploše 930 ha, západně od Božího Daru. Dominuje mu čedičový vrchol Špičák. Mimo jiné se zde vyskytuje masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá.

 

 • Přírodní park Přebuz

Nachází se v okr. Karlovy Vary při státní hranici s Německem. Jeho součástí jsou Národní přírodní rezervace Malé Jeřábí jezero a Velké Jeřábí jezero – nejcennější krušnohorské rašeliniště. Oblast připomíná šumavské pláně. Celé území přírodního parku je protkáno podzemními chodbami a šachtami po důlní a hornické činnosti.

 

 • Přírodní park Jelení vrch

Navazuje na přírodní park Přebuz a zasahuje k obci Nové Hamry. Park se rozkládá na ploše 36 km2, připomíná šumavské pláně. Jeho součástí je i Velký močál s porosty borovice blatky, brusnicí vlochyní a masožravou rosnatkou okrouhlolistou. Na území parku se nachází zbytky dolu na cín a zajateckého tábora. Jeho chátrající administrativní budovy, garáže a ubytovny pro totálně nasazené dnes slouží hráčům paintballu. Území přírodního parku je protkáno podzemními chodbami po důlní a hornické činnosti.

 

 • Přírodní památka Vysoký kámen

Protáhlý vrch se skalními útvary v délce asi 250 metrů o výšce až 30 metrů. Nachází se na západním okraji Krušných hor nedaleko státních hranic s Německem.

 

 • Přírodní památka Sfingy

Zajímavé skalní útvary, které vznikly procesem mrazového zvětrávání ruly. Nachází se jihovýchodně od obce Měděnec, v nadmořské výšce 800 m.

 

 

Vodními toky pramenícími v Krušných horách na území Čech jsou Bystřice, Chomutovka, Rolava, Chodovský potok, potok Bystřice, Bílý potok, Klínský potok, potok Kamenička, Křimovský potok, potok Loupnice, potok Svídnice a Ždírnický potok. 

 

Oblast podkrušnohoří je bohatá na vřídlovou aktivitu a léčivé vývěry minerálních vod.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

 

Krušné hory jsou spojovány s dřívější hornickou činností, ať už minulou či dávno minulou, po níž zůstaly v krajině výrazné stopy. Některá z míst, dokladující důlní a hornickou činnost, jsou turisticky značně atraktivní. Patří mezi ně např.:

 

 • Vlčí jámy

Nachází se nedaleko Horné Blatné a vedou k nim značené stezky. Jedná se o skalnatý kráter porostlý zelení, který je až 25metrů hluboký, dlouhý asi 120 metrů, široký 14 m. Jde o pozůstatek důlní činnosti v někdejším dolu Wofgang a vznikl zřícením stropů dolu. Nedaleko kráteru se nachází tzv. Ledová jáma, na jejímž dně se po celý rok udržuje tzv. jeskynní led.

 

 • Blatenský příkop

Dvanáctikilometrový vodní příkop, který se táhne od Božídarských rašelinišť západním směrem k Horní Blatné, v nadmořské výšce 945 – 975 m. Příkop byl vybudován v 16. stol. jako zdroj vody pro energetické účely dolů a úpraven rud. Podél příkopu vede naučná stezka, jejíž součástí jsou i obnovené technické objekty na Blatenském příkopu, např. dřevěný akvadukt, zděné odlehčovací přepady a lapače písku.

 

 

Dalšími přírodně - technickými památkami jsou krušnohorské vodní nádrže, např.

 

 • Fláje

na Flájském potoce u obce Český Jiřetín. Přehrada je zařazena mezi kulturní památky ČR, díky unikátní konstrukci. Kolem celé vodní plochy je vyhlášeno ochranné vodní pásmo I. stupně s přísným zákazem vstupu.  

 

 • Janov – Hamerská přehrada

na soutoku Klínského potoka a říčky Loupnice nad osadou Křížatky v okr. Most. Kolem celé vodní plochy je vyhlášeno ochranné vodní pásmo I. stupně s přísným zákazem vstupu. Přesto je okolí přehrady vyhledávaným výletním místem.

 

 • Jezeří

na Vesnickém potoce uprostřed Národní přírodní rezervace Jezerka, mezi kopci Jedlová (853 m) a Jezerka (706 m). Přehrada je zařazena mezi kulturní památky ČR. Kolem celé vodní plochy je vyhlášeno ochranné vodní pásmo I. stupně s přísným zákazem vstupu. Nedaleko přehrady se nachází zámek Jezeří.

 

 • Jirkov

na řece Bílině, v katastru obcí Blatno a Jirkov. Kolem celé vodní plochy je vyhlášeno ochranné vodní pásmo I. stupně s přísným zákazem vstupu. Na svahu nad přehradou stojí  zřícenina hradu Najštejn.

 

 • Kamenička

na potoce Kamenička, v katastru obce Blatno. Přehrada je technickou památkou. Bezprostřední okolí nádrže je v ochranném vodním pásmu I. stupně s přísným zákazem vstupu. Kolem nádrže však vede turistická stezka.

 

 • Myslivny

na řece Černá, asi 4 km od města Boží Dar. Jde o nejvýše položenou vodárenskou nádrž v Čechách. Bezprostřední okolí nádrže je v ochranném vodním pásmu I. stupně s přísným zákazem vstupu. Nedaleko nádrže se nachází Blatenský příkop.

 

 

Kromě těchto přehrad však v krušnohorském regionu a nejbližším okolí najdeme i vodní plochy, které jsou vhodné ke koupání, např. :

 

 • údolní nádrž Skalka – na řece Ohři, asi 5 km západně od Chebu
 • jezero Michal – tzv. „Sokolovské moře“
 • Kamencovo jezero – Chomutov
 • jezero Barbora – u Teplic, zatopený lom
 • jezero Milada – u Chabařovic
 • Vlčí jezero – jezírko nedaleko vrcholu Sněžník
 • Žernosecké jezero (někdy nazýváno Píšťanské jezero) – poblíž obcí Velké Žernoseky a Píšťany

 

 

Vodáci jezdí do Krušných hor sjíždět hlavně řeku Ohři. Komplexní nabídku služeb pro vodáky nabízí např. Loděnice pod Chebským mostem v Karlových Varech.

 

 

Naopak v zimě lákají terény Krušných hor k sjezdovému a běžeckému lyžování. Mezi vyhledávaná zimní střediska patří např.:

 

 • Klínovec – největší lyžařské středisko v Krušných horách; ski-areál nabízí možnost lyžování na společné jízdenky se střediskem Fichtelberg (Německo).
 • skiareál Neklid na Božím Daru – s půjčovnou snowboardů
 • Nové Hamry
 • Lišák – Stříbrná
 • ski area Mariánské Lázně
 • Telnice
 • Klíny

 

 

Některé vrcholy lákají návštěvníky Krušných hor i mimo zimní sezónu. Některé vrcholy nabízí pěkné výhledy do okolí, např.:

 

 • Plešivec (1028 m n. m.)

Na vrcholu stojí horská chata z r. 1895 s rozhlednou. Rozhledna je vysoká 16 m a z vyhlídkového ochozu se naskýtá pohled na vrcholy Krušných hor vč. Klínovce, na Slavkovský les, Doupovské hory, města Karlovy Vary a Jáchymov.

 

 • Tisovský vrch (976 m n. m.)

Na vrcholu stojí mohutná rozhledna, 24 metrů vysoká. Za příznivého počasí lze dohlédnout až na Šumavu. Rozhledna byla zařazena mezi kulturní památky. Poblíž rozhledny je kamenné moře a žulové skalky.

 

 • Blatenský vrch (1043 m n. m.)

Na vrcholu stojí mohutná rozhledna, 21 metrů vysoká. Naskýtá se z ní pohled na vrcholy Klínovec, Božídarský Špičák, Fichtelberg (Německo). Rozhledna je přístupná o vybraných víkendech. Nedaleko rozhledny se nachází Vlčí jámy.

 

 

Jak se dříve žilo v Krušných horách, můžete poznat v některém z muzeí a skanzenů. Expozice jsou zaměřeny především na historii hornictví. Pokud vás toto téma zajímá, navštivte třeba:

 

 • MuzeumSokolově – expozice se nachází v prostorách zámku, mj. na pohyblivých modelech hlubinných dolů představuje těžbu uhlí v 19. a 20. stol.

 

 • Jáchymov – Mincovna a Hornický skanzen se středověkou štolou

 

 • Muzeum cínu v Horní Blatné – pobočka Karlovarského muzea, s modely důlní techniky, mineralogickými sbírkami, sbírkou cínového nádobí atd. Muzeum se nachází na naučné stezce Vlčí jámy.

 

Další muzea v regionu jsou např.:

 

 • Muzeum v Litvínově – ve Valdštejnském zámku, se stálou expozicí Historický nábytek 17. – 19. stol., Mineralogie Krušnohoří ad.

 

 • Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím – v obci Kovářská na Chomutovsku

 

 • Skanzen Nový Drahov – asi 2 km od Františkových lázní, s chráněným souborem chebské lidové architektury

 

 

Z kulturně – historických památek regionu jsou lákadlem třeba hrady

 

 • Loket - v Karlovarském kraji
 • Cheb
 • Hněvín – v Mostě
 • zřícenina hradu Hauenštejn – Horní hrad – nedaleko obce Krásný les
 • zřícenina hradu Hasištejn - na Chomutovsku
 • zřícenina hradu Skřekov - nad městem Ústí nad Labem

 

a zámky

 

 • Klášterec nad Ohří
 • Velké Březno
 • Bečov nad Teplou
 • Krásný Dvůr
 • Bor
 • Kynžvart
 • Duchcov
 • Chyše

 

 

S krušnohorskými minerálními prameny a léčebnými prameny je spojen rozvoj lázeňství. K jeho prudkému rozvoji došlo v 19. stol. Dnes se v regionu nachází věhlasná lázeňská střediska:

 

 • Karlovy Vary
 • Františkovy Lázně
 • Mariánské Lázně
 • Teplice
 • Jáchymov
 • Konstantinovy Lázně
 • Lázně Kynžvart

 

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075