Lužické hory a Ještědská oblast - ubytování, dovolená

 

Lužické hory se rozkládají na severu Čech, v místech nejsevernějšího výběžku ČR, při hranicích s Německem, na jehož území přesahují jako Žitavské hory. Jsou zhruba vymezeny městy Nový bor, Liberec a Česká Kamenice.

 

Jsou prameništěm řek Kamenice a Lužická Nisa, pod vrcholem Ještěd (Ještědsko - kozákovský hřbet) pramení řeka Ploučnice.  Ještědsko - kozákovský hřbet protíná dále řeka Jizera.

 

Geomorfologie

 

Lužické hory jsou geomorfologický celek v Krkonošské oblasti. Na západě jsou ohraničeny Děčínskou vrchovinou. Na východě přechází v Ještědsko - kozákovský hřbet, který začíná sedlem mezi Pískovým vrchem (Lužické hory) a Ostrým vrchem (Ještědsko - kozákovský hřbet).

 

 

Lužické hory v číslech

 

Lužické hory zaujímají na území ČR plochu 180 km2.

 

Nejvýše položeným bodem je vrchol Luž (793 m n.m.).

Další vrcholy, které přesahují hranici 700 m n.m. jsou: Pěnkavčí vrch (792 m), Jedlová (774 m), Klíč (760 m), Hvozd (749 m), Velký Buk (736 m), Malý Buk (712 m), Weberberg (711 m) a Bouřný (703 m).

 

Ještědsko - kozákovský hřbet se táhne v délce asi 60 km a zaujímá rozlohu 200 km2.

 

Jeho nejvýše položeným bodem je Ještěd (1012 m n.m.).

Dalšími vyššími vrcholy jsou např. Černá hora (811 m n.m.), Malý Ještěd (754 m n.m.), Kozákov (744 m n.m.), U Šámalů (735 m n.m.), Javorník (684 m n.m.), Kopanina (657 m n.m.).

 

 

Podnebí a počasí

 

Lužické hory patří k mírně teplým oblastem s vlhčím podnebím a mírnější zimou. Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou se pohybuje od 60 - 100.

 

 

Příroda a krajina

 

Více než polovina území Lužických hor je pokryta lesy.

 

Území Lužických hor bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Její nejcennější lokality jsou chráněny jako maloplošná zvláště chráněná území. Jedná se např. o tyto lokality:

 

 • Jezevčí vrch (665 m n.m.)

Národní přírodní rezervace se nachází ve vrcholové části kopce. Předmětem ochrany je přirozený smíšený les.

 

 • Studenec (736 m n.m.)

Výrazný kuželovitý čedičový vrch. Na jižní a jihovýchodní straně se nachází poměrně rozlehlá suťová pole, na jižním svahu pralesovitý porost. Přírodní rezervace "Studený vrch" se rozkládá ve vrcholových partiích hory. Předmětem ochrany jsou původní listnaté a smíšené lesní porosty. Na Studenci a v nejbližším okolí žijí mj. kamzíci.

 

 • Spravedlnost (533 m n.m.)

Výrazný zalesněný čedičový vrch se skalnatým vrcholkem. K jihu a jihovýchodu spadá strmým srázem, asi 40 m vysokým, s členitou skalní stěnou, která je tvořena nepravidelnými čedičovými sloupky. Pod ní se nachází lesem zarostlé suťové pole. Na severovýchodním svahu kopce je tzv. Malá Spravedlnost - skalisko z pěti mocných čedičových sloupů. V rámci přírodní rezervace jsou chráněna především pestrá a zachovalá lesní společenstva a řada chráněných rostlinných druhů.

 

 • Klíč (760 m)

Výrazná znělcová hora. Severní a jižní strana jsou zaoblené, na jihovýchodní straně je skalní stěna dlouhá přes 300 m, vysoká až 60 m. Na svahu pod touto stěnou je rozsáhlé suťové pole.V zimě se na stěně vytvářejí ledopády, rampouchy a mohutné ledové záclony.

 

 • Přírodní památka Kytlice

Nachází se na okraji obce Kytlice. Jedná se o dvě louky s výskytem šafránu.

 

 • Brazilka -  přírodní památka

Mokřadní louka v pramenné oblasti Svitavky, asi 1,5 km od obce Dolní Světlá.

 

 • Bílé kameny

Izolovaná skupina asi 20 m vysokých skal, která se nachází na úpatí vrchu Vysoká. Pro svoji bílou barvu a zaoblený tvar bývají někdy označovány jako Sloní skály. Jedná se o zvětrávané křídové pískovce. Na stěnách skal vznikly vyvětráváním oválné dutiny a jeskyně- největší je dlouhá asi 6 m.

 

 • Ledová jeskyně na Suchém vrchu – přírodní památka

Nachází se na jeho severním svahu. Jde o pseudokrasovou puklinovou jeskyni vzniklou mrazovým zvětráváním. Jeskyně je tvořena puklinou dlouhou zhruba 30 m a širokou 2 – 4 m, s vchodem asi 6 m nad dnem jeskyně. Prosakující vody a pára vytváří jinovatku, rampouchy, ledové náteky a podlahový led o maximální mocnosti 2 m. Výzdoba je nejbohatší na začátku jara, v létě se obvykle udržuje pouze podlahový led.

 

 • Ptačí rezervace Světlík a ptačí rezervace Velký rybník

Rybníky poblíž obce Horní Podluží.

 

 • Přírodní památka Panská skála

Pozůstatek čedičového návrší mezi Práchní a Kamenickým Šenovem. Při lámání čedičových sloupů koncem 18. stol. pro stavební účely byla odhalena vnitřní stavba vrchu – pravidelně vyvinuté svislé čtyřboké - až šestiboké sloupce dlouhé až 15 m, o průměru kolem 20 - 25 cm. Pro svůj vzhled se skála lidově nazývá Varhany.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Lužické hory jsou místem vhodným obzvláště pro pěší turistiku a cykloturistiku.

 

Při svých toulkách Lužickými horami můžete kromě některé z jmenovaných chráněných oblastí navštívit i další přírodní zajímavosti, např.:

 

 • Dutý kámen (379 m n.m.)

 

Jedná se rovněž o chráněnou přírodní památku – asi 600 m dlouhý zalesněný hřbet. Nachází se poblíž obce Drnovec. Zajímavý je zřetelnými pískovcovými sloupečky. Na hřbetu se nachází četné pískovcové skály, vč. Panské skály (viz. příroda).

 

Do jedné ze skal je vytesán reliéf hlavy s vavřínovým věncem, jako upomínka na německého básníka Theodora Körnera.

 

Za reliéfem je do skály vytesané úzké schodiště s 38 schody, po kterých se lze dostat na ploché temeno Širokého kamene s  osmihranným kamenným stolem a lavicí. Na stole se dochovaly zbytky astronomicko-geografické orientační tabule a slunečních hodin. Místo slouží jako vyhlídka. Dále lze na Dutém kamenu narazit na 20 m dlouhou, nízkou a částečně zasypanou puklinovou jeskyni, zvanou Ševcovská díra.

 

Pod východním úpatím hřbetu se nachází Cvikovský rybník.

 

 • Křížová hora (563 m n.m.)

 

Jde o částečně zalesněný výrazný hřbet, dříve nazývaný též Kraví hora či Holá lada.

 

Od 18. stol. je významným poutním místem. Na úpatí svahu začíná křížová cesta, a to monumentálním schodištěm s 6 kamennými sloupy z poloviny 19. stol. Když se vydáte po křížové cestě, uvidíte výjev v Getsemanské zahradě s pískovcovými sochami Krista, anděla s kalichem hořkosti a spících apoštolů sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana z 18. stol., dále sochu „Ecce homo“ z 19. stol, 11 zděných rokokových výklenkových kapliček z 18. stol. ad. Na vrcholu stojí kaple sv. Kříže, poblíž pak polokruhový gloriet r 19. stol. a nízká rokoková kaplička Božího hrobu z poloviny. 18. stol. Tradiční Svatojiřetínské pouti se konají v neděli nejbližší svátku Povýšení sv. Kříže (14. září).

 

Na západním svahu Křížové hory je lyžařský skokanský můstek.

 

V 16. stol. byly na Křížové hoře stříbrné doly, hlavně se však těžila měděná ruda. V té době bylo na úpatí hory založeno hornické městečko Jiřetín. Dnes jsou na Křížové hoře známy 4 štoly. Štola sv. Jana Evangelisty - celková délka všech chodeb je 640 m, z toho je 360 m zpřístupněno turistům. Další štoly, které však nejsou přístupné veřejnosti jsou štola sv. Kryštofa a štola ražená asi 8 m nad ní. Poslední štole se říká „U císaře“ a je přímo v obci Jiřetín v Křížové ulici.

 

 

Dalšími turisty oblíbenými vrcholky, které mj. nabízí pěkné výhledy do krajiny, jsou např.:

 

 • Jedlová (774 m n.m.)

Znělcová kupa a třetí nejvyšší vrch Lužických hor. Jedlová je jednou z nejhezčích vyhlídek v Lužických horách. Na jejím vrcholu stojí kamenná rozhledna. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 23 m a je z ní vidět Lužické hory, Českosaské Švýcarsko, německé Lužice. Za jasného počasí se dohlédne Ještěd, Trosky, Říp, Bezděz, Sněžku v Krkonoších ad. Vedle rozhledny stojí hostinec.

 

 • Studenec (736 m n.m.)

Viz. příroda. Na vrcholu stojí asi 16 m vysoká nýtovaná konstrukce s vyhlídkovou plošinou, na kterou vede 92 schodů. Dříve byl z rozhledny krásný kruhový výhled na Lužické hory a Českosaské Švýcarsko, dnes je částečně zakryt vzrostlými buky.

 

 • Jezevčí vrch

Viz. příroda. Turisticky atraktivní jsou lokality Panenský kámen a Babí kámen. Panenský kámen se nachází v nadmořské výšce 484 m. Je tvořen třemi skalisky z prokřemenělého pískovce. Na vrcholku jeho nejmohutnějšího bývala vyhlídka, k níž vedlo schodiště vytesané do skály, dodnes zůstaly jen jeho zbytky. Asi 200 m od Panenského kamene se v nadmořské výšce 498 m nachází Babí kámen - osamělá pískovcová skalka. Do ní je vytesaný malý výklenek se sedátkem. Dříve pěkné výhledy jsou dnes zastřeny vzrostlými stromy.

 

 • Klíč (760 m n.m.)

Viz. příroda. Ze skalnatého a holého vrcholu Klíče se naskýtá jeden z nejlepších kruhových výhledů v Lužických horách.

 

 • Ještěd (1012 m n.m.)

V Ještědsko – kozákovském hřbetu je jednoznačně turisticky nejexponovanějším místem jeho nejvyšší vrchol – Ještěd. Jedná se o jedinou tisícovku v této oblasti a s prominencí 517 m je jedním z 10 nejprominentnějších vrcholů v ČR. Vrchol je součástí Přírodního parku Ještěd.

 

Na vrcholu Ještědu je televizní vysílač, architektonicky zajímavá stavba, v jejíž spodní části se nachází hotel a restaurace. Z Horního Hanychova jezdí na vrchol Ještědu kabinová lanovka, která překoná převýšení 400 m. Jízda trvá 4 minuty.

 

V nadmořské výšce 540 – 1000 m leží lyžařské středisko. 80 % sjezdových tratí je uměle zasněžováno. Součástí skiareálu jsou dva skokanské můstky. Na okraj skiareálu jezdí tramvajová linka z Liberce.

 

 

Na území Lužických hor najdeme také do přírody zasazené zříceniny několika hradů, např.

 

 • Tolštejn – nejlépe zachovaná hradní zřícenina v regionu, asi 2 km od obce Jiřetín pod Jedlovou.

 

 • Kamenický hrad – na vrcholu kopce Zámecký vrch (530 m n.m.), poblíž obce Česká Kamenice. Uvnitř je vestavěná dřevěná věž sloužící jako rozhledna.

 

 • Sloup v Čechách – skalní hrad a rozsáhlé zbytky poustevny

 

 • Oybin – poměrně zachovalé zbytky hradu a kláštera v Žitavských horách (Německo)

 

Při pobytu v Lužických horách a Ještědské oblasti můžete navštívit některý z blízkých zámků, např.

 

 • hrad a zámek Grabštejn
 • zámek Lemberk – nedaleko Jablonného

 

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075