Máchův kraj - informace, ubytování

 

Máchův kraj je označení turistické destinace v Čechách. Většina území Máchova kraje leží v jihozápadní části Libereckého kraje, částečně zasahuje do Středočeského kraje, a to oblastí Kokořínsko.

 

Kraj je spojován s básníkem Karlem Hynkem Máchou, který do něj zasadil děj svého díla Máj. Máchovo jméno si tato oblast nese od počátku šedesátých let minulého století, kdy byl vydán turistický průvodce. Jeho autor, František Patočka, v něm poprvé použil tento název a vymezil i hranice tohoto kraje.

 

Území Máchova kraje je vymezeno městy Český Dub, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, dále Kokořínskem a městy Liběchov, Zakšín, Úštěk Verneřice a Osečná.

 

Oblast je odvodňována řekou Ploučnice, která je nejvýznamnějším tokem v oblasti. Nejvýznamnější vodní plochu – Máchovo jezero napájí Okenský a Břehyňský potok.

 

 

Geomorfologie

 

Většina území Máchova kraje leží v Ralské pahorkatině, zbytek v Jizerské tabuli, které náleží ke geomorfologickému celku Česká vysočina.

 

 

Máchův kraj v číslech

 

Území Máchova kraje se rozkládá na ploše 1813 km2.

 

Nejvyšším vrcholem je Ralsko (696 m. n. m.).

 

Největšími vodními plochami jsou:

 • Máchovo jezero -  284 ha
 • Novozámecký rybník - 128 ha
 • Břehyňský rybník - 90 ha
 • Horecký rybník - 73 ha
 • Hamerský rybník - 50 ha
 • Dolanský rybník - 44 ha

 

 

Podnebí a počasí

 

Máchův kraj leží v mírném pásmu, spíše teplejším, bez výraznějších klimatických změn. Zima je spíše teplá. Nejnižší srážkové úhrny jsou na lokalitách Doksy, Česká Lípa, Mimoň a Kravaře.

 

 

Příroda a krajina

 

 

Příroda Máchova kraje je rozmanitá – hluboké lesy, říčky ve skalnatých kaňonech, celá řada vodních ploch. Do oblasti Máchova kraje připadají dvě chráněné krajinné oblasti – Kokořínsko a část Českého středohoří. Zachovalou a zajímavou přírodní oblastí je rovněž Ralsko.

 

 

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

 

Zaujímá plochu 271 km2. Má kaňonovitý charakter. Hojné jsou pískovcové skály různých tvarů – římsy, výklenky skalní převisy, drobné jeskyně.

 

V rámci CHKO byla vyhlášena řada maloplošných chráněných území, mezi něž patří např.:

 

 • Přírodní rezervace Kokořínský důl

Má rozlohu 21 km2. Jedná se o lokalitu, na které lze v rámci celé Evropy nejlépe pozorovat počáteční stadia rozpadu kvádrových pískovců, jejichž zvětráváním se zde tvoří tvary jako např. voštiny, skalní okna, pokličky, skalní brány, výklenky, římsy a pseudoškrapy. Kaňonovitých údolím protéká potok Pšovka.

 

 • Mokřady Liběchovky a Pšovky

Významné mokřady zaregistrované na seznamu mezinárodně chráněných mokřadů dle Ramsarské úmluvy. Mokřady dolní Liběchovky a Mokřady horní Liběchovky jsou zvláště chráněné jako přírodní rezervace.

 

Neovulkanická kupa o nadmořské výšce 613 m, která je tvořená znělcem. Leží v Ralské pahorkatině, nedaleko města Česká Lípa. Poblíž je další pískovcový val – Malý Vlhošť o nadmořské výšce 440 m. Přírodní rezervace, která je vyhlášená na vrcholech a svazích obou kopců v nadmořské výšce 380 – 614 m, chrání hlavně borové lesy, vřesy a lišejníky a květnaté bučiny. Na této lokalitě hnízdí např. sokol stěhovavý, žije zde mnoho druhů pavouků a měkkýšů a dále se vyskytuje např. saranče.

 

 

Chráněná krajinná oblast České středohoří

 

Rozkládá se mezi městy Česká Lípa a Louny na ploše 1063 km?. Důvodem ochrany je především jedinečnosti krajiny, jejíž reliéf je tvořen třetihorním vulkanickým pohořím, a dále druhově bohatá flóra. V lesích se vyskytuje např. buk, jilm, lípa, javor a jeřáb.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Máchův kraj je skvělým místem především pro letní dovolenou. Pro cyklisty jsou pro toulky Máchovým krajem a Kokořínskem připraveny cyklobusy.

 

Pomyslným centrem Máchova kraje je město Doksy s Máchovým jezerem. Máchovo jezero je střediskem letní dovolené v oblasti. Kromě koupání se zde můžete věnovat různým vodním a plážovým sportům.

 

Vodáky je využívaná řeka Ploučnice.

 

V Doksech můžete navštívit např. zámecký areál. Zámek, který bohužel není v současné době veřejnosti přístupný, stojí v anglickém parku.

 

Další zámky, které během svého pobytu v Máchově kraji můžete navštívit, jsou např.:

 

 • Bělá pod Bezdězem
 • Lemberk
 • Zákupy

 

 

Za historií se můžete vypravit také na některý z tamních hradů, např. na:

 

 • Bezděz – národní kulturní památka
 • Kokořín
 • Housku

 

nebo si můžete prohlédnout např. zříceniny hradů:

 

 • Děvín
 • Jestřebí
 • Ralsko
 • Ronov

 

 

Pro ty, kteří chtějí vyrazit za poznáním, máme několik tipů mezi tamními technickými zajímavostmi:

 

 • Novozámecká průrva

Výpusť Novozámeckého rybníky. Jedná se o kanál vytesaný v pískovci, 170 m dlouhý, 7 m široký a 14 m hluboký.

 

 • Průrva Ploučnice

Dvoudílný tunel vytesaný v pískovcovém masivu. Nachází se na říčce Ploučnice mezi obcemi Stráž pod Ralskem a Noviny.

 

 • Poklopový jez

Na říčce Ploučnici přímo ve městě Česká Lípa. Pohyblivý poklopový jez z r. 1910.

 

 • Sádky u Holan

Ryniční sádky – obdélné rybníčky, vybudované v 16. stol. Nachází se mezi obcemi Borek a Holany.

 

 • Sušárna chmele v Dubé

Technická památka z r. 1889, ojedinělá v evropském měřítku.

 

 • Železniční most přes Peklo

Peklo je zažitý lidový název pro údolí Robečského potoka. Viadukt s železničním mostem byl vybudován v r. 1898 a dnes je technickou památkou. Most s 5 klenutými oblouky je dlouhý 209 m, maximální výška je 24 m.

 

 

Přírodní zajímavosti, které stojí za to vidět, jsou např.

 

 • Braniborská jeskyně

Pískovcový převis, dlouhý 44 m, vysoký asi 6 m a hluboký asi 12 m. Nachází se nedaleko rekreačního střediska Staré Splavy ( u Máchova jezera).

 

 • Jeskyně Boží hrob

Jeskyně vytesaná do pískovcové skály u silnice spojující obce Velenice a Brniště. Současně jde o zajímavou církevní památku. Uvnitř jeskyně jsou barokní reliéfy Kristova utrpení.

 

 • Malý a Velký Bezděz

Vrcholy o nadmořské výšce 603 m a 578 m jsou tvořeny znělcem. Hlavně kvůli bukovému porostu zde byla vyhlášena přírodní rezervace. Na severním svahu Velkého Bezdězu je pseudokrasová jeskyně.

 

 • Národní přírodní památka Peklo

Údolí Robečského potoka mezi městem Česká Lípa a obcí Zahrádky.

 

 • Bobří potok

Pramen potoka se nachází nedaleko Bobřího vrchu u Verneřic. V Bobří soutěsce vytváří potok kaskádovité peřeje a 6 m vysoký vodopád. Bobří potok se vlévá do Novozámeckého rybníka a také napájí soustavu Holanských rybníků.

 

 • Novozámecký rybník

Národní přírodní rezervace. Nachází se nedaleko obce Zahrádky. Byl založen za Karla IV. Společně s Břehyňským rybníkem je také zapsán na seznam mezinárodně významných mokřadů.

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075