Orlické hory, ubytování, dovolená, hory

 

 

Pohoří Orlických hor se nachází v severovýchodních Čechách při státní hranici s Polskem, na jehož území zasahují.

 

Zhruba na dvou třetinách území byla vyhlášena chráněná krajinná oblast.

 

Oblast patří k labsko – oderskému rozvodí, odvodňováno je řekami Divoká Orlice a Tichá Orlice.

 

 

Geomorfologie

 

Orlické hory se táhnou od severovýchodu na jihovýchod hřebenem dlouhým něco přes 50 km. Na polském území jsou na východě odděleny řekou Divoká Orlice od Bystřických hor. Na severozápadě přecházejí na polské straně v Stolové hory a na české straně v Podorlickou pahorkatinu, ta pak v Broumovskou vrchovinu, která rovněž spadá do Orlické oblasti. Broumovská vrchovina pak sousedí s Krkonošemi. Od jihovýchodu jsou Kladskou kotlinou odděleny od masívu Králického Sněžníku.

 

Orlické hory jsou tvořeny třemi hornatinami:

 

 • Deštenská hornatina – severozápadní část pohoří, je nejvyšší a plochou největší
 • Mladkovská hornatina – nejnižší a plochou nejmenší
 • Bukovohorská hornatina – východní část pohoří

 

 

 

Orlické hory v číslech

 

Hřeben Orlických hor se táhne v délce něco přes 50 km a jejich rozloha činí 340 km2.

 

Nejvyšším vrcholem je Velká Destná (1115 m n.m.).

Nachází se v Deštenské hornatině, společně s dalšími vyššími vrcholy pohoří: Koruna- též nazývána Orel (1100 m n.m.), Vrchmezí (1084 m n.m.), Jelenka (1097 m n.m.), Malá Deštná (1090 m n.m.), Tetřevec (1043 m n.m.), Šerlich (1025 m n.m.), Kunštátská kaple (1035 m n.m.), Homole (1001 m n.m.), Anenský vrch (995 m n.m.).

 

Významnějšími vrcholy Bukovohorské hornatiny jsou Suchý vrch (995 m n.m.), Buková hora (958 m n.m.).

 

Vrcholy Mladkovské hornatiny nepřesahují 700 m nadmořské výšky, výjimkou jsou Adam (765 m n.m.) a Studený (720 m n.m.).

 

Na ploše 204 km2 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Orlické hory.

 

 

Podnebí a počasí

 

Podnebí a počasí je dáno nadmořskou výškou a orientací hřebenů (severovýchod – jihovýchod). Větry převažují západní. Během zimních měsíců vane vítr z polského Kladska, lidově se mu říká „polák“.

 

Srážkově nejbohatší jsou hřebenové partie, s ubývající nadmořskou výškou ubývá také srážek a stoupá teplota. Nejchladnější lokalitou je oblast Velké Deštné.

 

 

Příroda

 

Některé lokality Orlických hor byly zařazeny mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, na nichž jsou chráněny v celoevropském měřítku ohrožené rostlinné a živočišné druhy.

 

Celý hlavní hřeben Orlických hor od Olešnice až k Zemské bráně na řece Divoká Orlice je chráněnou krajinnou oblastí (CHKO Orlické hory). Zahrnuje i nejvyšší vrchol pohoří – Velkou Deštnou.

 

V rámci CHKO je několik maloplošných zvláště chráněných území:

 

 • 2 národní přírodní rezervace – Bukačka, Trčkov
 • 13 přírodních rezervací – Sedloňový vrch, Černý důl, U Kunštátské kaple, Jelení lázeň, Zemská brána, Bedřichovka, Hraniční louka, Komáří vrch, Pod Vrchmezím, Neratovské louky, Rašeliniště Kačerov, Pod Zakletým, Trčkovská louka
 • 6 přírodních památek – U Kunštátské kaple, Sfinga, Velká louka, Kačenčina zahrádka, Rašeliniště pod Pěticestím, Rašeliniště pod Předním vrchem

 

 

Významné jsou ekosystémy jako lesy s přirozenou dřevinnou skladbou, mokřady, rašeliniště ad. Na území CHKO se vyskytují v poměrně velké koncentraci chráněné živočišné a rostlinné druhy. Celé území CHKO je chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Ačkoli pohoří nedosahuje mimořádných výšek, je velmi malebné. Orlický region nabízí něco pro každého návštěvníka – toulky přírodou, aktivní sport v přírodě, relaxaci ve wellness centrech či putování za historií.

 

Orlické hory jsou oblíbenou destinací i během zimní sezóny. Mezi nejznámější střediska sjezdového lyžování patří např.:

 

 

 • Deštné v Orl. horách
 • Říčky v Orl. horách
 • Čenkovice - Buková hora

 

Upravované běžecké stopy jsou např. na lokalitách:

 

 • Jiráskova horská cesta (s nástupem např. na Šerlichu nebo na Panském Poli)
 • lyžařský areál Buková hora - Suchý vrch
 • okolí Deštné
 • nad Říčkami
 • okolí Olešnice

 

 

Na jaře a v létě jsou v různých obdobích sjízdné různé úseky řeky Divoká Orlice, a to na raftech či kanoích. Některé úseky jsou vhodné pouze pro zkušené vodáky, jiné jsou méně náročné a lze je doporučit spíše začátečníkům.

 

Orlický region je pro svoji malebnost hojně vyhledáván příznivci pěší turistiky. Hlavní značenou turistickou trasou v Orlických horách je Jiráskova horská cesta. Jde o dálkovou hřebenovou cestu, která zpřístupňuje celý hlavní hřeben pohoří a spojuje nejkrásnější místa a lokality Orlických hor.

 

Po Jiráskově horské cestě nebo jiných turistických trasách se dostanete na spoustu turisticky atraktivních míst, jako jsou např.:

 

 • Zemská brána – skalnatý úsek řeky Divoká Orlice, chráněný přírodní výtvor, nacházející se pod osadou Čihák. Rulové skály jsou seskupené tak, že vyvolávají dojem vstupní brány. Na začátku údolí tento dojem umocňuje kamenný most s jedním obloukem.

 

 • vrch Šerlich (1025 m n.m.) – s velkou horskou chatou (Masarykova turistická chata)

 

 • Suchý vrch (995 m n.m.) – vrchol se známou Kramářovou turistickou chatou

 

 • národní přírodní rezervace Bukačka

 

 • Kunštátská kaple - barokní kaple Navštívení Panny Marie na hlavním hřebeni v nadmořské výšce 1035 m

 

 

Na rozhledny byl tento kraj vždy poměrně chudý, navíc několik jich již zaniklo. Přesto zde pár rozhleden, které stojí za návštěvu, najdeme. Jedná se např. o rozhledny:

 

 • Dobrošov – nachází se asi půl kilometru od stejnojmenné vesničky nad Náchodem. Jedná se o Jiráskovu chatu s rozhlednou v nadmořské výšce 624 m.

 

 • na Suchém vrchu (995 m) – poblíž Jablonného n. Orl.. Jedná se o nejmohutnější rozhlednu v tomto pohoří.

 

 • Anna - nově otevřená rozhledna na Anenském vrchu (991 m), 17 m vysoká dřevěná stavba s kovovým schodištěm a zábradlím. Vyhlídková plošina je ve výšce 12 m.

 

 • Rozálka  - na stejnojmenném vrchu (též Kapelský vrch) na západním okraji města žamberk. Dvacet metrů vysoká rozhledna stojí v nadmořské výšce 468 m, má tvar husitské hlásky.

 

 

Orlické hory jsou společně s Králickým regionem pevnostní oblastí s největší koncentrací vojenských objektů. Protože tato místa patřila před II. svět. válkou k nejohroženějším místům, začal se zde od roku 1936 budovat pevnostní systém - bunkry. S jejich stavbou se skončilo podepsáním Mnichovské dohody v r. 1938. Některé tyto pevnosti jsou veřejnosti celoročně přístupné s průvodcem. Jedná se např. o tyto tvrze:

 

 • dělostřelecká tvrz Bouda - Muzeum československého opevnění – nejzachovalejší stavba svého druhu u nás. Byla vyhlášena kulturní památkou. Nachází se v lesích nedaleko Suchého vrchu.

 

 • pevnost Hanička – tvrz u Rokytnice v Orl. h. Prohlídka podzemních prostor s vybavením protiatomového krytu (budovaného od r. 1975), expozice bojové techniky.

 

 • pevnost Skutina - nedokončená tvrz u osady Sněžné. Přístupný je jeden dokončený pěchotní srub a část podzemí.

 

 • pevnost Dobrošov -  zpřístupněn je dělostřelecký srub, pěchotní srub a část podzemí

 

Při pěších túrách lze narazit také na četné samostatné pěchotní sruby.

 

 

V Orlickém regionu je několik muzeí, včetně netradičních expozic, jako např.:

 

Muzeum řemesel v Letohradě -  umístěné do budovy bývalé sýpky. Na ploše 720 m2 představuje více než 40 tradičních řemesel. Zvláštní pozornost je  věnována mlynářství.

 

Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou – s exponáty z období let 1880-1960, vč. sbírky panenek s porcelánovou hlavou, kočárků ze 40 - 60 let minulého století, kompletního Štorchova loutkového divadla a funkčního parního stroje.

 

 

Milovníci historie mohou navštívit některý ze zámků orlického kraje, např.:

 

 • Častolovice
 • Doudleby n. Orl.
 • Lanškroun
 • Opočno
 • Potštejn

 

nebo hrad Potštejn.

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075