Přenosná topidla

 

Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se pořádně roztopí kamna.

 

Přenosných topidel, které pro tento účel můžeme použít, se prodává několik typů - teplovzdušné ventilátory, konvektory, olejové radiátory, sálavé přímotopy a plynová topidla. Než si některé z nich pořídíme, měli bychom si ujasnit, k jakému účelu jej budeme používat a jaký by měl být jeho výkon.

 

Stanovení potřebného výkonu

 

Pro stanovení výkonu, který by mělo topidlo mít, abychom si v místnosti zajistili požadovaný tepelný komfort, je potřeba znát tři veličiny:

 

 • objem vytápěné místnosti - získáme ho součinem délky, šířky a výšky místnosti

 

 • rozdíl mezi požadovanou a venkovní teplotou

 

 • koeficient dle kvality tepelné izolace – čím je izolace lepší, tím je koeficient nižší; za dobře izolovaný objekt považujeme ten, který má izolaci podlahy a střechy, dvojitá utěsněná okna, zateplené obvodové zdi (koeficient 0,6 – 0,9); u nedostatečně tepelně izolované stavby počítáme s koeficientem 2.

 

Součinem těchto tří veličin získáme počet potřebných kcal/h, přičemž 1000 kcal/h odpovídá 1160 W.

 

 

Konkrétní příklad výpočtu

 

 • Chata, kterou potřebujeme vytopit, má rozměry 7 m na délku, 5 m na šířku a 2,5 výška stropu. Objem vytápěného prostoru = 7 x 5 x 2,5 = 87,5 m3.

 

 • Při venkovní teplotě -15 °C chceme v chatě docílit teploty 20 °C. Rozdíl požadované a venkovní teploty je 35 °C

 

 • Chata nemá dobrou tepelnou izolaci. Počítáme s koeficientem 2.

 

 

Topidlo musí dodat  87,5 x 35 x 2 =  6125 kcal/h.

Výkon topidla tedy musí být 6,125 x 1160 W =  7105 W.

 

Tohoto vzorce můžeme použít i obráceně.

 

Na stejné chatě máme topidlo s výkonem 3300 W.

Topidlo dodává 3300 W : 1160W = 2,845 = 2845 kcal/h

Rozdíl teplot, kterého dosáhneme = 2845 : (87,5 m3 x koef. 2) = 16 °C.

Při venkovní teplotě -15 °C dosáhneme s takovým topidlem vnitřní teploty 1 °C ( - 15 °C + 16 °C).

Vnitřní teploty 20 °C s tímto topidlem dosáhneme při venkovní teplotě 4 °C, ne nižší.

 

 

Teplovzdušné ventilátory

 

Teplovzdušné ventilátory jsou skladné, lehké a nejlevnější typy se dají pořídit od 300 Kč. Z těchto důvodů patří mezi nejoblíbenější přenosná topidla používaná k občasnému přitápění.

 

Jsou osazeny topným tělesem a mají malý ventilátor. Ten zajišťuje lepší cirkulaci teplého vzduchu, díky níž se místnost vytopí rychleji. Pokud topné těleso nastavíme do nulové polohy, lze ventilátor používat jako větrák. Některé ventilátory jsou vybaveny i parním zvlhčovačem vzduchu

 

Nevýhodou teplovzdušných ventilátorů je to, že ventilátor víří prach. Na to by měli myslet hlavně alergici. Vhodnější je právě kvůli víření prachu postavit ventilátor nad úroveň podlahy. Další nevýhodou je šum ventilátoru.

 

Kromě k rychlému přitápění v dosud nevytopených místnostech jsou teplovzdušné ventilátory  vhodné k vytápění malých prostorů a pro lokální směrovaný ohřev (např. směrovaný na nohy).

 

Z hlediska bezpečnosti provozu je třeba myslet na to, že teplovzdušné ventilátory by neměly být ponechávány v provozu bez dohledu, pokud se v jejich blízkosti nachází nějaké spalitelné materiály. A to je na dřevěných chatách či chalupách vždy. Důvodem je riziko požáru v případě přehřátí. K tomu může dojít např. v případě, že ventilátor nasaje nějaký předmět, který zablokuje ventilátor. Je pravda, že modernější typy ventilátorů mají tepelnou ochranu. Rovněž ventilátory s termostatem mají pojistku proti přehřátí.

 

Co se týká nastavení teploty, existují dva základní typy teplovzdušných ventilátorů – s termostatem a s přepínačem. Pokud máme ventilátor s termostatem, stačí si zvolit a nastavit požadovanou teplotu a přístroj se sám zapíná podle potřeby tak, aby byla tato teplota v místnosti průběžně zachována. U ventilátorů s přepínačem se jedná většinou o dvoustupňový přepínač, a to na 1000 a 2000 Wattů, a teplotu v místnosti si regulujeme sami. 

 

Ceny teplovzdušných ventilátorů začínají na 200 Kč u jednoduchých typů a rostou v závislosti na značce a přídavných funkcích – více rychlostí ventilátoru, oscilace, termostat, plynule nastavitelný termostat, pojistka proti přehřátí, motorizovaná otočná základna atd.

 

 

Konvektory

 

Konvektory jsou topná tělesa vhodná pro použití v místnostech, které chceme vytápět po delší dobu.  Typy, které nemají zabudovaný ventilátor, jsou nehlučné, což je výhoda,  ale vytopení místnosti pak trvá delší dobu.

 

Konvektory jsou plastové nebo plechové skříňky, různých velikostí, osazené topným tělesem.

 

Vyrábí se s příkonem do 2000 W. Co se týká regulace teploty, existují dva typy - s termostatem a s přepínačem (2 a více stupňů).

 

Konvektory fungují na principu šíření tepla přirozenou cirkulací vzduchu, tj. prouděním různě teplých částic vzduchu – konvekcí.

 

Ceny přenosných konvektorů začínají na 500 Kč u jednoduchých typů a rostou v závislosti na značce a přídavných funkcích. Některé jsou vybaveny např. i pojistkou proti zamrznutí. Tyto typy se uplatní v objektech, které nejsou v zimě obývány. Při poklesu teploty pod stanovenou mez se sami zapnou a začnou místnost zavlažovat. Dále mohou být vybaveny např. časovačem, zvlhčovačem vzduchu, ventilátorem atd.

 

 

Olejové radiátory

 

Olejové radiátory jsou vhodné i pro trvalé vytápění. V provozu mohou být dlouhodobě a mají zcela tichý chod.

 

Vzhledem připomínají radiátory ústředního topení, jsou mobilní, na kolečkách. Jsou plněny olejem, který má akumulační schopnosti. Po zapnutí se ohřejí sice o něco pomaleji, po vypnutí si však teplotu  drží ještě poměrně dlouho.

 

Fungují na stejném principu jako konvektory. Prodávají se o různém výkonu a výkonu odpovídá i počet žeber.

 

Ceny začínají zhruba na 1000 Kč a rostou v závislosti na výkonu (počtu žeber), značce a přídavných funkcích jako např. počet teplot, termické otvory pro efektivnější topení, časový spínač apod.

 

 

Sálavé přímotopy

 

Sálavé přímotopy navozují pocit hřejivého tepla okamžitě po zapnutí. Teplo přenáší infračerveným zářením na předměty nebo osoby vystavené přímo tomuto záření. Okolní vzduch naproti tomu téměř nezahřívají.

 

Jsou vhodné pro použití v prostorech, kde se nevyplatí prohřívat vzduch v celém objemu a kde stačí rychle navodit pocit tepla na kratší dobu, např. na wc, v koupelnách,  v místnostech s nedostatečnou tepelnou izolací, a jinde jako provizorní řešení.

 

Kromě toho, že hřejí okamžitě po zapnutí jsou dalšími výhodami malé rozměry a to, že nevíří prach. Mají tvar desky a lze je postavit na podlahu nebo zavěsit na zeď.

 

Z hlediska bezpečnosti provozu je třeba myslet na to, že povrch topných článků může dosahovat až 700 °C. Při dlouhodobějším používání tedy hrozí vzplanutí hořlavých materiálů v blízkosti topidla či puchýřování nátěrů atp.

 

Pro dlouhodobé vytápění  jsou ekonomicky nevýhodné.

 

Ceny sálavých přímotopů začínají zhruba na 470 Kč. Většinou mají tři stupně pro nastavení teploty, některé jsou vybaveny systémem pro natáčení do stran s pojistkou proti převrácení.

 

 

Mobilní plynová topidla

 

Tato plynová topidla fungují na principu sálavého tepla. Vhodná jsou spíše pro příležitostné přitápění. Výhodou je téměř okamžitý účinek po zapnutí.

 

Mají vestavěnou 10 kg propan-butanovou láhev, ze které jsou napájena. K jejich provozu není zapotřebí komín na odvod spalin, ale je nutno zajistit do místnosti, ve které jsou používána dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Lze je tedy používat jen v přímo větratelných místnostech. Jsou vybavena pojistkou proti zhasnutí plamene a nízké koncentraci kyslíku.

 

Jsou již větších rozměrů než předchozí jmenované typy přenosných topidel. Jejich mobilitu zajišťují pojezdová kolečka.

 

Ceny začínají na zhruba 2000 Kč. Vyrábí se typy různých výkonů, od 2000 do 4600 W. Některé typy mají možnost regulace výkonu. Některá plynová topidla jsou vybavena hořákem pro vaření a ohřívání pokrmů.

 

 

 

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075