Rezervace chaty a chalupy

Náš ubytovací systém Chaty a chalupy.eu dovoluje našim zákazníkům provést on-line rezervaci z našeho webového rozhraní na www.chaty-a-chalupy.eu a objednávku ubytování provést po internetu. Vše je jednoduché a vy si můžete pobyt na chatě či chalupě sjednat ze svého křesla či od stolu doma, v zaměstnání, či kdekoli jinde.

Vyřizování probíhá přes internet a informace se ověřují přímo na serverech našich spolupracujících dodavatelů v ubytovacích kapacitách.

1. Výběr chaty a chalupy

Nabídku chat a chalup k pronájmu najdete v odkazu Chaty a chalupy k pronájmu. Pokud máte velmi konkrétní požadavky na chatu a nebo chalupu doporučujeme vám využít „podrobné vyhledávání“ chaty a chalupy. Po výběru objektu z nabídky chat a chalup si jednotlivé objekty rozklikněte a prohlédněte. Podívejte se na termíny, ve kterých je chata či chalupa volná (to můžete zadat již ve chvíli pokud využijete podrobné vyhledávání). Pokud víte přímo ID číslo objektu, o který máte zájem, tak jej můžete zadat přímo na titulní stránce do rychlého vyhledání.

2. Volné termíny chat a chalup a detailní informace o nich

Pokud si myší najedete na konkrétní chatu a chalupa a rozkliknete si ji objeví se vám detailní systém informací o zvolené chatě či chalupě s charakteristikami, termíny, fotkami ze všech možných pohledů a eventuálními příplatky za dodatečné služby. Data s volnými kapacitami a termíny jsou v drtivé většině případů aktuální v okamžiku rozkliknutí nabídky s vybranou chatou či chalupou..Pokud vidíte, že je termín volný, klikněte na něj a pokračujte v rezervování. Doporučujeme rozmyslet si předem více pobytových variant.

3. Potvrzení smlouvy

Dle zákona je třeba uzavřít smlouvu (cestovní smlouvu) tím, že zadáte termín pobytu, vyplníte všechna data a odešlete. Online je možné provést rezervaci maximálně na 14 denní pobyt (delší počet nocí je třeba zarezervovat pomocí telefonu). Pokud chcete ubytování na chatě či chalupě na období kratší než jeden týden, což je možné, pak v termínech změňte časy ubytování na vámi zvolenou dobu. Kliknutím na ikonku zjistíte, zda je tato varianta možná či nikoli. V případě, že chcete zahraniční apartmán či penzion (např. počet osob v apartmánu) pak je celá procedura rozdělena do tří sekvencí. Doporučujeme vám přečíst si všeobecné obchodní podmínky a poté potvrdit, že s nimi souhlasíte. Je třeba vyplnit jméno objednavatele jako garanta smlouvy. Pak odešlete objednávku/rezervaci/smlouvu. Od nás obdržíte na email potvzení o přijetí rezervace/smlouvy a návod jak bude dále postupováno. V případě, že termín, který jste vybrali byl označen „na dotaz“ obdržíte dokument o obdržení objednávky, a až následně informaci o tom zda je či není možné chatu a chalupu v dané termíny rezervovat.

4. Všeobecné obchodní podmínky

Vaší povinností i zájmem je, se před uzavřením smlouvy informovat o všeobecných obchodních podmínkách a souhlasit s nimi. Viz zde

5. Kdy vstoupí smlouva v platnost?

Smluvní vztah vznikne následně ve chvíli kdy po internetu zaplatíte v požadovaném termínu zálohu na daný pobyt, což činí minimálně 40% eventuálně celou platbu.

6. Kdy smlouva zaniká?

V případě, že neuhradíte rezervační poplatek popř. celou platbu v požadovaném termínu.

7. Způsob placení za ubytování

Úhradu za ubytování na chatě či chalupě realizujte podle návodu specifikovaném na Potvrzení přijetí smlouvy, které od nás obdržíte. Úhrady je možné realizovat přes internetové bankovnictví na jeden z našich účtů, rovněž je možné využití platby přes platební kartu. Dbejte na uvedení přesného variabilního symbolu, abychom byli schopni platbu identifikovat.

8. Jak stornovat pobyt na chatě či chalupě?

Vaším právem je zvolit si možnost odstoupení od platně uzavřené smlouvy a stornovat ji. Je třeba tak provést písemně (na e-mail: rezervace@chatyachalupy.eu), nicméně musíte počítat s tím, že vám budou k tíži naúčtované stornopoplatky. Výši stornopoplatků se dozvíte v obchodních podmínkách. Pokud chcete snížit riziko placení stornopoplatků můžete si uzavřít prostřednictvím našeho partnera společnosti Financier, s.r.o pojištění storna pobytů, které kryje z větší části úhradu stornopoplatků při nemoci, úrazu, smrti, těhotenství nebo škody na bydlišti v okamžicích před odjezdem. Pro více informací se s dotazem obraťte na finančního poradce: georgiev@financier.cz

8. Doplacení pobytu a voucher

Celý pobyt na chatě a nebo chalupě je třeba uhradit minimálně 35 dní před příjezdem. Pobytový voucher obdržíte cca dva týdny před příjezdem.

 

 

Vysvětlení pojmů

 

Objednání ubytování na chatě či chalupě

využijte naší online aplikace www.chaty-a-chalupy.eu nebo nás kontaktujte telefonicky

 

Jak vzniká smluvní vztah?

Pokud si rezervujete termín a přišlo vám od nás potvrzení o termínu ubytování na vámi zvolené chatě či chalupě pak je třeba co nejdříve sepsat smlouvu. Musíme vás upozornit, že pokud jde o cestovní smlouvu, tak tu jasně definuje zákon 159/99 sb a jde jen o případy vyjmenované zákonem. Vy nám musíte sdělit jméno a příjmení, adresu ubytování a telefonní a emailový kontakt. Při sepsání smlouvy je potřeba uhradit zálohu alespoň ve výši 40% z celkové částky za ubytování na chatě a chalupě. Pokud budete rezervovat v období menším než je 35 dní pře příjezdem na chatu a nebo chalupu pak je třeba zaplatit okamžitě celý obnos. Pokud doplácíte do celkové ceny ubytování na chatě či chalupě, je třeba tak učinit nejpozději 35 dní před příjezdem. Pokud neuhradíte zálohu podle termínů nebo nezaplatíte včas celý obnos celá částka propadne. Pokud nedoplatíte zbytek částky nad zálohu, pak může být ubytování na chatě či chalupě zrušeno a budou vám naúčtované poplatky za storno.

 

Pobytový poukaz – voucher

Voucher tedy pobytový poukaz na ubytování na chatě a chalupě vám bude vystaven po zaplacení celé částky. Voucher vám umožňuje využívat pronájem chaty a nebo chalupy a využívat služby, kterí jsou s ním spojené. Poukaz vám bude doručen přibližně dva týdny před příjezdem na chatu či chalupu.

 

Storno podmínky

Pokud zrušíte ubytování na chatě či chalupě po „podpisu smlouvy“ z vašich důvodů pak se výše storna řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Tím, že podepíšete smlouvu, tak souhlasíte s obchodními a stornovacími podmínkami. Proto je nezbytné, abyste se s nimi řádně seznámili. Pokud máte zájem, můžete se proti stornopoplatkům pojistit. Bližší informace je možné získat na emailu georgiev@financier.cz

 

Podmínky reklamace a co nelze uznat

V první řadě se podmínky reklamace řídí Všeobecnými obchodními podmínkami. Důležitým měřítkem vybavenosti podle, kterého byste se měli řídit je slovník pojmů kvality chaty a chalupy a rovněž hodnocení kvality prostředí. Je běžné, že zákazníci tyto informace zlehčují či jim nevěnují dostatečnou pozornost. Zvláště upozorňujeme na chaty a chalupy označené jako Turist, nebo objekty s nízkou známkou 1-2. Takové chaty a chalupy jsou vybavené jen základním vybavením. V případě, že nejste s něčím spokojení, je podstatné se v první řadě obrátit na vlastníka objektu (vedoucím objektu) se kterým se vzniklé problémy řeší.

Důležité upozornění

Nabídka Chaty a chalupy je velmi originální ve smyslusubjektivního posouzení. I v cestovním ruchu se jedná o velmi specifické služby. Tyto chaty a chalupy zcela jistě nesplňují nároky na pohodlí srovnáváme-li ji s komfortem domova či např. hotelu. Chaty a chalupy poskytují především uspokojení z hlediska emocionálního hlediska. Chata nebo chalupa je vždy nicméně přesně a racionálně popsána ve stavu a vybavení, který odpovídá realitě, nic více, nic méně. Pokud si zákazník takový pobyt na chatě či chalupě zakoupí, pak s takovým pobytem a úrovní chaty a chalupy souhlasí. Zákazník nemůže reklamovat obstarožní nábytek, příkré schody, starší koberce, nádobí apodobně. To vše k chatám a chalupám nerozlučně patří a poskytuje atmosféru, kterou by měla chata či chalupa mít. Jde o pobyt v přírodě se vším co k tomu patří. Nejde o hotelové ubytování a jde o zcela jiný segment trhu zaměřený na srdce a emoce spojené s přírodou. Reklamovat je možné například věci, které nefungují a měly by fungovat nebo dolišnosti v popisu či fotografiích v katalogu.

 

Délka ubytování a příjezd.

Období v sezóně se objednávájí na minimálně týdenní bázi (zpravidla od soboty do soboty). Mimo sezónu je zpravidla možné objednat období i kratší než týden, např. víkend. Je však třeba dodržet minimální délku pobytu a to jsou dvě noci.

Příjezd na chatu či chalupu je možný první den uvedený na voucheru mezi 15- 19 hod. a je ukončen poslední den obvykle do desáté hodiny dopolední, kdy by měla být chata či chalupa připravena k převzetí vlastníkem nemovitosti.

Při příjezdu na chatu či chalupu je třeba připravit si a předložit vlastníkovi či jeho zástupci voucher – poukaz o pobytu. Pro vás je na poukaze uvedeno jméno osoby (vlastníka) a telefonní spojení. U soukromých chat a chalup musíte před příjezdem minimálně 3-5 dní, kontaktovat tuto uvedenou osobu a domluvit se na čase kdy přijedete.

 

Chaty a chalupy a počet osob a dětí

U chat a chalup k pronájmu jsou ceny vždy uváděny za celou nemovitost bez ohledu na to kolik osob v ní bude. Nicméně u každé chaty či chalupy je uveden v systému maximální počet lidí, který v chatě či chalupě může být ubytován a nesmí být přesažen. V případě, že přijede větší počet než bylo domluveno, nemusí vlastník hosty ubytovat. V případě nižšího počtu ubytovaných se nic neděje, ale ani cena, která byla domluvena se nesnižuje. Dítě, kterému ještě nebyli tři roky se za osobu nepovažuje a není tedy ani počítáno do maximálního počtu ubytovaných osob. Není však pro něj připravená postel. Pokud se takového pobytu zúřastní více než dvě takové děti, je potřeba souhlasu vlastníka. Cena za ubytování na chatě a chalupě se může během roku měnit. Ceny jsou vždy platné pro kalendářní rok.

 

Kauce a zálohy u pobytu na chatě či chalupě

Protože některé chaty a chalupy mají svám způsobem exkluzivní vybavení, tak někteří vlastníci vybírají vratnou zálohu na uhrazení eventuálních škod. Pokud je vše bez potíží částka se po skončení pobytu vrací. Kauce je uvedená v poukaze a při objednávce. Někteří vlastníci, rovněž chtějí zálohu na energie. Zvláště pokud je objekt z tohoto hlediska specifický. Pokud planujete např. veselejší akci, které se bude účastnit více lidí doporučujeme sjednat pojištění odpovědnosti za škodu, které vám pomůže v případě, že vlastníkovi chaty či chalupy způsobíte škodu většího rozsahu. Kontaktujte georgiev@financier.cz nebo navštivte web o pojištění odpovědnosti.

 

Jak je to s cenami za energie a topivo

To zda jsou náklady za spotřebu energií a topivu zahrnuty do ceny za pronájem chaty či chalupy závisí na úvaze vlastníka. Někdy se vlastník rozhodne (z ospravedlnitelných příčin) tyto výdaje účtovat zvlášť. Je to samozřejmě uvedeno v nabídce, takže vy si takovou věc můžete snadno ověřit. Vlastník chaty či chalupy pak často v takovém případě žádá po příjezdu zákazníků zálohu na tyto energie a topivo. U penzionů se tyto výdaje zvlášť nehradí. A můžeme vás ujistit, že mnohokrát jsou již náklady za energie a topivo již zahrnuty v ceně za pronájem chaty a chalupy.

 

Jaké poplatky se mohou platit na místě?

U pronájmu chat a chalup je často třeba navíc platit rekreační poplatek a parkování, které se odvádí příslušné obci v jejímž katastru se objekt nachází. Takové částky se hradí při příchodu na místě. Další možné poplatky účtované zvlášť jsou např. poplatky za domácí mazlíčky, bazén, půjčení kola atd. Tyto informace jsou vždy uvedeny v doplňkových informacích o chatě či chalupě, apartmánu či penzionu.

 

Případné škody způsobené na chatě, chalupě, či zařízení.

Pokud způsobíte jakoukoli škodu na objektu či zařízení, pak za ni nesete plnou odpovědnost. Nejlepším způsobem je mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, které stojí pár set korun na rok. Což si můžete sjednat např. pod tímto odkazem. Jinak je věcí dohody mezi vlastníkem a zákazníkem jakým způsobem škodu nahradí.

 

Jak je to s dopravou k chatě či chalupě či k objektu?

Zákazník se na místo dopravuje vlastními silami a částka není účtována v ceně za pronájem chaty či chalupy. Protože jde o chaty a chalupy doporučujeme se dopravovat automobilem. Veřejná doprava může být vzhledem k sobotním termínům nástupu v místě omezena. Dporučujeme si v takovém případě ověřit zda něco k chatě či chalupě jede.

 

Jídlo

V chatách a chalupách je klientům k dispozici kuchyň a její zařízení. Jak moc je vybavena je popsáno u každého objektu v nabídce. U ubytovacích zařízení typu hotel, penzion není většinou kuchyň k dispozici a jídlo zajišťuje ubytovací zařízení např formou snídaní, polopenze apod. V ojedinělých případech je třeba zakoupit stravování povinnost.

 

Spací potřeby v chatách a chalupách.

Zda jsou či nejsou lůžkoviny k dispozici je napsáno v detailu u každé chaty či chalupy. Rozlišujeme zde pojmy: Lůžková výbava – jsou všechny spací potřeby. Lůžkoviny to je matrace, přikrývka, polštář. Povlečení to je povlečení na polštář a přikrývku a prostěradlo. Lůžkoviny + povlečení = lůžková výbava

 

Jaké jsou běžné standardy vybavení a vytápění u chaty a chalupy?

V našem katalogu je standardem celá lůžková výbava (samozřejmě vypraná a vyžehlená) Kuchyň je vybavena jídelní soupravou a nádobím pro pořet osob uvedený v katalogu. Pokud tam tato výbava není pak je vše uvedeno u detailu chaty a chalupy mezi ostatními informacemi. Vytápění chaty či chalupy musí vlastník zajistit pouze v období topné sezóny. Poplatky jsou uvedené v návodu.

 

Uvedené platí pro chaty a chalupy v České a Slovenské republice. V ostatních lokalitách v cizině naleznete informace u jednotlivých objektů

 

Jak jsou definovány jednotlivé objekty v naší nabídce

 

Chata

Jde o rekreační objekt, který byl pro tyto účely vybudován v dovolenkové lokalitě. V drtivé většině se jedná o chaty mladší 40 let a jsou z historických faktorů často technicky i z hlediska místostní nesourodě a netradičně stavěné. Vybavená bývá většinou starším, nesourodým nábytkem, jednoduše zařízený s malou kuchyní a jednoduché sociální zařízení. V objektu může a nemusí být el. energie nebo pitná voda. Prostudujte si popis a ostatní informace u detailu chaty

 

Chalupa

Jde o starší až historické venkovské stavení (často rekonstruované) buď na vesnici, malé osadě, na samotě, kde jsou další podobná stavení. Mají většinou sedlovou střechu a mají třeba i tradiční nábytek. Někdy jde i o vícepodlažní stavení s podkrovím a terasou.

 

Zahradní domek

Jde o malý domek, který je umístěn z zahrádkářské kolonii nebo např. sadu, nebo za rodinným domem vlastníka. Vybavení odpovídá standardu a pozemek vlastník může využívat

 

Chatka

Je menší než chata. Často jde o objekt typu chatky v kempu nebo osadě, tak jak je známe z pionýrských či skautských táborů. Téměř žádné vybavení. Kuchyň či sociálky jsou společné pro celou osadu či kemp. Takře je zde často méně soukromí a více hluku.

 

Bungalov

Jde o samostatnou ubytovací jednotku, často v rámci rekreačního a ubytovacího areálu. Většinou jde o typ ubytování do 15 osob a pokoje jsou kompletně vybaveny (pokoje, společenská místnost, kuchyň atd)

 

Rekreační dům, vila

Jde o většinou běžný rodinný dům, vilu, které jsou určené výhradě k rekreaci. Vybavení je často nadstandartní.

 

Chalupa (vinný sklep)

Jde o nástavbu nad vinným sklípkem a je zařízená standartním způsobem. Jde většinou o objekty umístěné mezi dalšími vinnými sklepy a jde ve většině případů o Jižní moravu. Častokrát je pobyt spojen s degustováním vína s vlastníkem – vinařem v jedné osobě.

 

Horská chata

Je to dům s více bytovými, pokojovými jednotkami, který se nachází v horských oblastech. K dispozici bývá jídelna, kde je možné se stravovat. Vlastní kuchyň nebývá k dispozici.

 

Statek

Jde o ubytování ve stylu zemědělské stavby, přestavěný na ubytovací zařízení. Pobyt je různého stupně kvality, věnujte pozornost jednotlivým popisům. Bývají i případy funkčního zemědělského statku, napč. s chovem koní.

 

Privát

Bytová jednotka např. v rodinném domě, která má vlastní vchod a kde bydlí rovněž vlastník. Kuchyň může být a nemusí být k dispozici.

 

Apartmán

Jde o jednotku s jedním či dvěma pokoji (může být i více), která má chodbu a sociální zařízení ev. i kuchyňský kout. Apartmán bývá často součástí větší vily, horské chaty apodobně.

 

Byt

Jde o běžnou bytovou jednotku v bytovém domě, který vlastník pronajímá k rekreačním účelům. Jde samozřejmě o turistickou oblast.

 

Apartmánový dům

V apartmánovém domě jsou apartmány a studia, které se jednotlivě pronajímají. Kuchyňka bývá společná pro několik jednotek. Takový dům je obvyklý v Chorvatsku.

 

Penzion

Rodinné ubytovací zařízení s několika pokoji, studii, apartmány. Většinou je možnost stravování v k tomu určené místnosti.

 

Hotel

Zařázení sloužící k ubytování s většinou více než 35 lůžky. Hotely jsou různých kategorií.

 

Rekreační středisko

Ubytovací, turistický komplex, kde je hlavní budova sloužící k pobytu a stravování plus další jiné ubytovací možnosti – chatky, bungalovy apod. Bývá v přírodě s mnoha možnostmi sportovního vyžití.

 

Chatová osada

Jak již název napovídá jde o shluk více chatek či chat sloužících k rekreaci. Sociální zařízení býva společné a ostatní příslušenství vč. např. kuchyně bývá limitované a velmi jednoduché.

 

ATC

Jde v podstatě o kemp či turistický komplex kde bývá hlavní budova s recepcí a další plochy pro stany, chatky, bungalovy, obytné vozy.

 

Lázeňský objekt

Jde o jednotky různých kategorií, kde jsou poskytované služby v oblasti lázeňství pod dohledem rehabilitačního a medicínského personálu.

 

Turist

Jde o objekt, který je umístěn v ubytovacím komplexu typu kemp nebo osada. Jde o jednoduše vybavenou chatku apodobně. Mnohokrát je k dispozici pouze lůžko v palandovém stylu, jednoduchý stolek a malá židle Police či jednoduchá skříň na oděvy. Sociální zařízení společné. Nedostatky se vyskytují a odpovídají nízkému standardu.

 

Vysvětlivky k ikonkám.

U objektů mohou být znázorněny ikonky pro 4 oblasti hodnocení a které znázorňují atraktivitu objektu z několika různých hledisek. Dohromady je k dispozici 20 různých ikonek. Ikonky jsou platné v době náboru objektu do nabídky. V době dovolené zákazníka již nemusí zcela platit. Jde pouze o pomůcku, vodítko pro vás a nemusíte se jimi řídit při výběru. Mějte na paměti, že chaty a chalupy jsou specifickým ubytovacím zařízením a my za tyto informace nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Děkujeme za pochopení.

 

* Penziony, hotely – prosté vybavení pokojů, často bývají bez sociálního zařízení, vybavení zařízení mizivá (tzn. bez možností vykonávat doplňkové aktivity), pokud patříte mezi nenáročné klienty

 

** Neokázale vybavený objekt, který uspokojí potřeby příjemné rekreace za příznivou cenu.

Chata: nábytek k dispozici v dostatečné míře, kuchyň k dispozici pro spokojenou přípravu jídel, jednodušší sociální zařízení. V těchto objektech je často BTV, posezení venku, ohniště, atd., vždy elektřina.

Penziony, hotely: pokoje pohodlně vybavené, nemusí však mít vlastní sociální zařízení a např. na pokoji pouze umývadlo, mohou to být rovněž buňky (2 pokoje danné dohromady). K dispozici většinou doplňkové vybavení (sportoviště, bar apod.) Vhodné pro klienty s nižšími nároky.

 

*** Ubytování na běžné úrovni, zařízené se stylem a moderně vybavený.

Chata: ubytování je pohodlné pro všechny hosty, většinou jsou k dispozici o doplňkové vybavení (sportobní náčiní, atd). Ve vybavení vždy elektřina, BTV, vybavená kuchyňka, běžné sociální zařízení. Většinou je k objektu pozemek s posezením, vhodný pro další činnosti a příjemný pobyt.

Penziony, hotely: v pokjích je vždy vlastní sociální zařízení a většinou rovněž BTV a rovněž rozšířené zařízení objektu jako bazén, bar, restaurace, venkovní sportovní a jiné aktivity, internet a další program.

 

*** Lux Luxusní: nadstandartní až luxusní možnosti s vyšším hodnocením než  ***

Chata: k objektu jsou další doplňkové činnosti a vybavení: krb, dvd, satelit, bazén, sauna, půjčovna kol. Takovéto ubytování uspokojí i nejnáročnější klienty v odpovídající cenové relaci.

Penziony, hotely: zařízení rozšířené  často o satelitní TV, saunu, minibar, kurty, garáže. Tyto ubytovací zařízení mají služby na kvalitní úrovni, často je ve vybavennosti rovněž např. restaurace, bazén, konferenční místnosti, a vybavení pro různé sportovní aktivity či prostory.

 

 

Posouzení kvality krajiny a okolí. Toto hodnocení hodnotí atraktivitu prostředí ve kterém se objekt nachází. Jedná se o posouzení subjektivní zaměstnanců cestovní kanceláře a tudíž se může lišit od vašich dojmů ačkoli bylo děláno se snahou o maximální objektivitu.

 

* Zařízení se nachází v méně atraktivním prostředí. Region není tak přitažlivý a zajímavá a turistická místa jsou v delší vzdálenosti od objektu. V okolí objektu mohou být ručivé prvky a nemusí být zcela upravené.

 

** Ubytování je obvykle v interesantním prostředí, v okolí jsou dostupné volnočasové aktivity, které umožňují příjemné trávení dovolené, sportování, exkurze apod. Okolí bývá upravené, mohou zde být však určité mírné rušivé prvky.

 

*** Ubytování je umístěno v atraktivním prostředí, s možnostmi zimní, letní či celoroční dovolené, s bohatým vějířem volnočasových aktivit. Prostředí v sousedství objektu je upravené a pohodlné k posezení venku či odpočinku. Většinou je zde pěkný výhled, nebo je blízko lesa a jiném zajímavém místě, případně je objekt na samotě.

 

*** Plus  Ubytování je v centru nezvykle zajímavé lokality, s atraktivním okolím, čistým vzduchem a klidným prostředím. Ubytování je možno rovněž umístěno blízko lyžařského svahu, u lesa, či u vody. Hotely mohou být dějinném centru, nebo významných dobových atrakcí. Tomu odpovídá i cena za ubytování.

 


.. ubytování je blízko lyžařského areálu (do 20 km) nebo v jeho centru. V sousedství zařízení je většinou k dispozici další kapacita sjezdového lyžování (jednotlivé vleky)

 


..u objektu nebo nedaleko jsou k dispozici zančené a projeté běžecké trasy nebo speciálně upravované trasy

 

..v objektu (vlastní bazén) nebo v sousedství se nabízí možnost kvalitního koupání (rybníky, přírodní nádrž, letní koupaliště s plážemi a zázemím pro hosty)

 


..blízko ubytování (do 30 km) se nachází dobrý krytý bazén nebo akvapark

 


..v okolí objektu jsou značené cyklostezky

 


..v okolí vedou značené turistické cesty

 


..na ubytování nebo nedaleko něj je k dispozici chov koní s možností vyjížděk (za poplatek)

 


..nedaleko ubytování jsou dobré podmínky pro houbaře a houbaření

 


..v blízkém sousedství ubytování je vodní plocha, kde lze po zakoupení povolenky, dohodě s vlastníkem rybařit nebo je nedaleko rybářský revír (15 km)

 


..ubytování je v kraji s nadměrným výskytem přírodních atrakcí, a děl přírody (skalní útvary, propasti, jeskyně, skály)

 


..ubytování je v kraji s nadměrným výskytem dějinných a jiných památek


..v sousedství ubytování, nebo jeho součásti jsou za většinou za poplatek k dispozici tenisové kurty, squash, golf, apod

 


..ubytování je v sousedství řeky, kde se lze věnovat vodáctvé, většinou je zde i půjčovna lodí a výstroje pro vodáky

 


..ubytování je v oblasti kde jsou s pravidelností pořádány lidové akce, kulturní či zábavní. Tato ikonka označuje i ubytování v blízkosti velkých městských center jako např. Praha, Brno, Plzeň s bohatými společenskými možnostmi

 


..ubytování je ve vinařské oblasti, často je možnost po dohodě s vlastníkem navštívit vinařský sklípek spolu s degustací, návštěvy vinných sklepů, značené trasy vedoucí vinařským krajem ať už cyklostezky nebo pro pěší.

 


..ubytování je přímo v lázních nebo v těsném sousedství s možností zajištění lázeňských procedur


..v těsném sousedství objektu se nachází zajímavé a oceňované stavby s jedinečnou lidovou architekturou (skanzeny, památkové rezervace, apod)


..ubytování je na samotě event. polosamotě, v klidném sousedství apod, zde však informace není garantována, neboť mohou nastat změny, které mohou narušit klid a ticho ubytování!

 


..v těsné blízkosti, která souvisí s ubytováním je dětské hřiště, velmi kvalitně udržované a vybavené, nebo je od ubytování vzáleno kousek (jednoduše s automobilem), nebo je blízko zabavního dětského centra.

 

..ubytování, kde je možné pořádat konference a semináře

 

..toto ubytování je uzpůsobené pro potřeby zdravotně postižených návštěvníků (vozíčkáři)

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075