Šumava - ubytování, dovolená, hory

Šumava je pohoří v jižních Čechách, ležící při hranici s Rakouskem a německým Bavorskem, na jejichž území rovněž zasahuje. Patří k nejrozsáhlejším lesním porostům střední Evropy, někdy je přezdívána „zeleným srdcem Evropy“.

 

Část území Šumavy byla vyhlášena národním parkem.

 

Šumava je prameništěm několika řek, např. Otavy, Vltavy, Blanice a Úhlavy ad. Většina území náleží k úmoří Severního moře a povodí Labe, zbylá část k úmoří Černého moře a povodí Dunaje.

 

 

Geomorfologie

 

Pohoří Šumavy se táhne od jihovýchodu k severozápadu. Na východě je vymezena Novohradskými horami, od kterých ji odděluje Vyšebrodský průsmyk, na severozápadě Českým lesem, od kterého jej dělí údolí Chodské Úhlavy.

 

Šumava je součástí Šumavské hornatiny a sama se dělí na podcelky:

 

 • Šumavské pláně - střední část
 • Želnavská hornatina -  severovýchodní část
 • Boubínská hornatina – severovýchodní okraj
 • Vltavická brázda - jihovýchodní část
 • Trojmezenská hornatina - jihovýchodní okraj
 • Železnorudská hornatina - severozápadní část

 

 

Šumava v číslech

 

Délka pohoří je 190 km a největší šířka je 45 km. Na českém území zaujímá plochu 1671 km?.

 

Nejvyšší vrchol celého pohoří je Velký Javor - Großer Arber (1456 m n.m.), který se vypíná na území Německa.

Na území naší republiky dosahuje Šumava největší výšky vrcholem Plechý (1378 m n.m.), který se nachází na hranicích s Rakouskem a je současně nejvyšším vrcholem rakouské Šumavy.

 

Další významné vrcholy na našem území jsou např. Luzný (1373 m n.m.), Boubín (1362 m n.m.), Jezerní hora (1343 m n.m.), Smrčina (1338 m n.m.), Svaroh (1333 m n.m.), Poledník (1315 m n.m.), Černá hora (1315 m n.m.), Třístoličník (1311 m n.m.), Ostrý (1293 m n.m.), Pancíř (1214 m n.m.), Špičák (1202 m n.m.) a Javorník (1066 m n.m.). 

 

 

Podnebí a počasí

 

Teploty na jednotlivých místech Šumavy jsou dány především nadmořskou výškou.

 

Srážkově nejchudší jsou oblasti severovýchodního okraje. Srážek přibývá směrem k hlavnímu hřebeni na hranicích, kde dosahují maxim. Nejvíce srážek spadne v červnu a červenci.

 

Sněhově nejbohatší jsou též oblasti při státní hranici, v nejvyšších polohách. Zde se souvislá sněhová pokrývka vyskytuje po 200 dnů v roce, v nižších polohách 90 – 100 dnů.

 

 

Příroda

 

Šumava je jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů na území střední Evropy. Lesy, horské lesy a horské smrčiny pokrývají téměř celé území. Najdeme zde rozlehlé náhorní planiny i rašeliniště.

 

V rašeliništi na Pláních se vyskytují rostlinné druhy z dob ledových. Kamenné moře najdeme na vrcholu Boubín. Ve výšce kolem 1000 m n.m. se utvořila přirozená ledovcová jezera:

 

 • Plešné jezero,
 • Prášilské jezero,
 • Černé jezero,
 • Čertovo jezero,
 • jezero Laka

 

a v Bavorské části:

 

 • Roklanské jezero,
 • Velké Javorské jezero
 • a Malé Javorské jezero.

 

Zcela unikátní rezervací je Národní přírodní rezervace Boubínský prales s exempláři starými i přes 400 let. Další národní přírodní rezervace jsou:

 

 • Bílá strž
 • Velká niva
 • Černé a Čertovo jezero

 

Šumava na našem území byla v r. 1963 vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Šumava. Zaujímala plochu 168 654 ha. V r. 1991 byly její nejcennější lokality vyhlášeny Národním parkem Šumav, čímž se rozloha CHKO zmenšila na 99 624 ha. Národní park Šumava se svojí rozlohou 68 064 ha je největším národním parkem u nás. Šumava ležící na našem území je také součástí biosférické rezervace, vyhlášené v r. 1990 organizací UNESCO.

Protože se jedná o lokalitu cennou i z ornitologického hlediska, byla Šumava vyhlášena významným ptačím územím a ptačí oblastí.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Šumava je destinace vyhledávaná jak pro zimní tak letní rekreaci. Turistické, sportovní a rekreační aktivity na území Národního parku Šumava a na území CHKO podléhají návštěvnímu řádu NP a CHKO.

 

Je zde připraveno 340 km lyžařských běžeckých tras a podmínky jsou zde i pro sjezdové lyžování. Mezi nejvyhledávanější lyžařská střediska patří např.:

 

 • Kašperské Hory
 • Železná Ruda
 • Zadov
 • Lipno
 • Nové Hutě

 

 

Správa národního parku pravidelně zveřejňuje vodácké trasy. Na území národního parku jsou sjízdné řeky Vltava, Vydra a Otava.

 

Oblíbeným cílem pro letní rekreaci je Lipenská přehrada. Údolní nádrž Lipno na řece Vltavě je s plochou 4650 ha největší uměle vytvořenou plochou u nás. Někdy se jí přezdívá Jihočeské, příp. České moře. Kromě koupání je díky své rozloze vhodná i pro vodní sporty - jachting, windsurfing atd.

 

 

Šumavský region je protkán zhruba 500 km značených turistických tras a 350 km cyklotras.

 

Při pěších toulkách šumavskou přírodou by v programu trasy rozhodně neměla chybět zastávka alespoň u některého z pěti ledovcových jezer.

 

 • Černé jezero – nachází se asi 4 km severozápadně od vrcholu Špičák, v nadmořské výšce 1008 m (nejníže ze všech jezer). Z jezer je plochou největší (18,5 ha) a nejhlubší (39,5 m).

 

 • Čertovo jezero – leží asi 2 km severozápadně od Špičáku, asi 4 km od města Železná Ruda, na  jihovýchodním svahu Jezerní hory v nadmořské výšce 1030 m. Druhé největší v české části Šumavy.

 

 • Plešné jezero – je zahloubeno do svahu hory Plechý, asi 300 m pod jeho samotným vrcholem, v nadmořské výšce asi 1089 m. Jezero je dlouhé 540 m a široké 150 m, největší hloubka je kolem 18 m. Nad jezerem se tyčí 220 m vysoká skalní stěna. Zhruba 200 m pod jezerem se na ploše 6 ha rozprostírá žulové kamenné moře.

 

 • Prášilské jezero – leží asi 3,5 km jihovýchodně od obce Prášily,  na úbočí hory Poledník, v nadmořské výšce 1080 m.

 

 • Jezero Laka – je plochou nejmenší a nejmělčí, zato nejvýše položené ze všech 5 jezer. Leží asi 3,5 km západně od obce Prášily, na severovýchodním svahu hory Plesná (též Debrník), v nadmořské výšce 1096 m.

 

 

Zpřístupněna jsou některá vrchovištní rašeliniště, která se v centrální části Šumavy nazývají slatě. Jedná se o:

 

 • Jezerní slať – nachází se na náhorní plošině mezi obcemi Kvilda a Horská Kvilda, v nadmořské výšce 1057 – 1075 m. Jedná se o jedno z nejchladnějších míst u nás, pravidelně jsou zde zaznamenávána teplotní minima. Na okraji rašeliniště je dřevěná rozhledna, z níž lze přehlédnout téměř celé rašeliniště. Do jedné části rašeliniště vede povalový chodník.

 

 • Chalupskou slať – největší rašelinné jezírko u nás. Menší vrstvou rašeliny je spojeno s Novosvětskou slatí. Rozloha celého komplexu je 137 ha, maximální hloubka rašeliny je 7 m a uloženo je zde asi 2,34 mil. m3 rašeliny. Vstup do slatě je umožněn po povalovém chodníku 260 m dlouhém, zakončeném plošinou s vyhlídkou na rašeliniště.

 

 • Tříjezerní slať – leží pod svahem Oblíku, asi 3 km severozápadně od Modravy. Je nejmenší ze všech. Název dostala podle tří jezírek, která se nachází uprostřed vrchoviště. Slať je zpřístupněna po povalovém chodníku.

 

 

Mezi oblíbené zastávky při toulkách po šumavských kopcích patří rozhledny:

 

 • Boubín - dřevěná rozhledna na vrcholu Boubín (1362 m.n.m.). Její konstrukce je vysoká 21m. Vyhlídková plošina je otevřená, rozměrů 4x4 metry. Za dobré viditelnosti jsou vidět nejen šumavské vrcholy, ale také vrcholy Alp.

 

 • Poledník – rozhledna na vrcholu hory Poledník čili Polední hora(1315 m n.m.). Jedna z nejvýše položených rozhleden u nás. Návštěvu rozhledny je možné spojit s výletem k ledovcovému Prášilskému jezeru, které leží o 235 výškových metrů níže.

 

 • Libín - kamenná 27 m vysoká rozhledna na Libíně (1096 m n.m.)- nejvyšším vrcholu Šumavského podhůří. U rozhledny stojí turistická chata. Na Pancíř se lze pohodlně dostat sedačkovou lanovkou ze Špičáku, s mezistanicí Hofmanky.

 

 • Klostermannova rozhledna na zalesněném vrcholu Javorník (1066 m n.m.) - 18,5 m vysoká rozhledna. Na cestě z obce Javorník k rozhledně stojí kaple - rotunda sv. Antonína Peduánského

 

 • Svatobor – na zalesněném vrchu Svatobor (845 m n.m.), asi 2,5 km západně nad obcí Sušice, stojí turistická chata s 31 m vysokou kamennou rozhlednou.

 

 

Z národních přírodních rezervací (kromě obou jezer), jsou fascinující rezervace:

 

 • Boubínský prales – rezervace leží na jihovýchodním úbočí hory Boubín, v nadmořské výšce 920 – 1110 m. Rezervací vede naučná stezka a další značené turistické trasy - k rozhledně a kolem Boubínského jezírka – uměle vybudovaného v r. 1836. Boubínské jezírko je splavovací nádrž na Kaplickém potoce, který protéká Boubínským pralesem. Jezírko se nachází na jižním svahu hory Boubín, v nadmořské výšce 925 m a je příjemnou zastávkou při celodenním putování, je zde několik laviček a dřevěných stolků.

 

 • Bílá strž  - strž při Bílém potoce. Cílem je ochrana původní podoby lesy. Zde se nachází i jediný vodopád na Šumavě, asi 2 km severozápadně od Černého jezera. Vodopád je vysoký 13 m.

 

 

Milovníci historie mohou navštívit některý z hradů či zámků, např.:

 

 • zámek Horažďovice
 • zámek Vimperk
 • zříceninu hradu a zámek ve Velharticích
 • zříceninu gotického hradu a zámek Klenová
 • zříceninu gotického hradu Kašperk
 • Rabí – největší hradní zříceninu v Čechách

 

 

 

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075