Vysočina - ubytování, dovolená, hory

 

Vysočina je název pro jeden z krajů ČR a také pro Českomoravskou vrchovinu, která je takto lidově běžně nazývána.

 

Českomoravská vrchovina leží na pomezí Čech a Moravy a zaujímá prakticky celé území správního kraje Vysočina. Ten je ohraničen Pardubickým krajem na severu, Jihomoravským krajem na jihovýchodě, Jihočeským krajem na jihozápadě a Středočeským krajem na severozápadě.

 

Významnými řekami na Vysočině jsou např. Svratka a Jihlava, které patří do úmoří Černého moře a povodí Dunaje, a dále řeka Sázava náležející k úmoří Severního moře a povodí Labe.

Oblast Vysočiny je prameništěm řek Svratka, Sázava, Chrudimka, Doubrava, Oslava ad.

 

 

Geomorfologie

 

Českomoravská vrchovina, v jejíž oblasti Vysočina leží, se člení na 7 dalších podcelků:

 

 • Křemešnickou vrchovinu (Jindřichohradecká, Pacovská, Želivská a Humpolecká vrchovina)

 

 • Hornosázavskou pahorkatinu ( Kutnohorská plošina, Jihlavsko-sázavská brázda, Světelská a Havlíčkobrodská pahorkatina)

 

 • Křižanovskou vrchovinu ( Dačická kotlina, Bítešská a Brtnická vrchovina)

 

 • Jevišovickou pahorkatinu (Jemnická a Jaroměřická kotlina, Bítovská a Znojemská pahorkatina) 

 

 • Javořickou vrchovinu (Jihlavské vrchy a Novobystřická vrchovina)

 

 • Hornosvrateckou vrchovinu (Žďárské vrchy a Nedvědická vrchovina)

 

 • Železné hory (Chvaletická pahorkatina a Sečská vrchovina), které jsou mimo správní kraj Vysočina

 

 

Vysočina v číslech

 

Nejvyšším bodem Českomoravské vrchoviny je hora Javořice (837 m) v Jihlavských vrších a za ní následuje nejvyšší vrchol Žďárských vrchů – Devět skal ( 836 m).

 

Další významné vrchy jsou např. Křovina (829,7 m), Křivý javor (823,5 m), Kopeček (821,7 m), Pasecká skála (818,6 m), Suchý kopec (814,8 m), Buchtův kopec (813,0 m), Pohledecká skála (812,0 m), Malinská skála (811,1 m), Žákova hora (809,8 m), Vysoký kopec (805,8 m), Šindelný vrch (805,7 m), Kamenný vrch (802,5 m), Lisovská skála (801,7 m), Tisůvka (800,3 m), Fryšavský kopec (800,0 m) – všechny v oblasti Žďárské vrchy.

 

 

Podnebí a počasí

 

Většina území patří k mírně teplé oblasti. Ve vyšších polohách se v zimě tvoří námrazy. Typické jsou časté mlhové inverze. Nejteplejší oblastí je jihovýchodní část Třebíčska a tato oblast je také srážkově nejchudší. Největší úhrn srážek spadne během letních měsíců. Srážkově nejbohatší jsou Žďárské vrchy.

 

Do chladné podnebné oblasti patří Žďárské a Jihlavské vrchy. Ty jsou také vlhčí a větrnější. Sněhová pokrývka na území Žďárských vrchů leží v průměru od začátku listopadu do začátku dubna.

 

 

Příroda

 

Pro oblast vysočiny je typická krajina s mírně zvlněným terénem, s ojedinělými vrcholky. Příroda této oblasti patří k nejzachovalejším na našem území. Byly zde vyhlášeny 2 chráněné krajinné oblasti – CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory.

 

CHKO Žďárské vrchy zaujímá plochu 709 km?. Na severozápadě na ni bezprostředně navazuje CHKO Železné hory s rozlohou 284 km?.

 

 

CHKO Žďárské vrchy

 

CHKO Žďárské vrchy leží na území zhruba vymezeném městy Polička, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Přibyslav a Hlinsko.

 

Přibližně polovinu území pokrývají lesy, převažují umělé smrkové monokultury. Vyskytují se zde rašeliniště a vlhké rašelinné louky s chráněnými a ohroženými rostlinnými druhy.

 

Typickým prvkem krajiny této oblasti jsou rulové sklaní útvary na zalesněných hřbetech.

 

Jde o oblast, která je prameništěm řek Svratka, Sázava, Chrudimka, Doubrava, Oslava aj., nachází se zde několik rybničních soustav – největšími rybníky jsou Veselksý rybník, Matějovský rybník a Velké Dářko. Z těchto důvodů bylo toto území vyhlášeno chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. 

 

V rámci CHKO bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných území. Kromě 9 přírodních rezervací a 36 přírodních památek se jedná o 4 národní přírodní rezervace, a to:

 

 • Dářko – lesní rašeliniště, nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny typu přechodového vrchoviště, nachází se asi 1 km jižně od obce Radostín a zaujímá plochu téměř 65 ha.

 

 • Radostínské rašeliniště – nachází se asi 1 km severovýchodně od obce Radostín a zaujímá plochu zhruba 30,5 ha, dalších 35 ha tvoří ochranné pásmo. Na tomto území se až do 1. sv. války těžila rašelina. Na okraji tohoto území se nachází rybník Malé Dářko, který byl založen ve středověku.

 

 • Žákova hora – předmětem ochrany jsou zachovalé zbytky pralesovitých lesních společenstev. Území se nachází v nadmořské výšce 726 – 810 m v katastrálním území Cikháj.

 

 • Ransko – jedná se o lesní komplex nacházející se v nadmořské výšce 540 – 673 m v katastrálních územích Staré Ransko a Havlíčkova Borová, zaujímá plochu 695,5 ha

 

Správa CHKO Žďárské vrchy dále spravuje národní přírodní rezervace:

 

 • Velký Špičák – leží v oblasti Jihlavské vrchoviny, nadmořské výšce 650–733 m v katastrálním území Třešť a patří do něj smíšené lesní porosty na hřbetech vrcholů Velký Špičák (733 m n.m.) a Velké Javoří (679 m n.m.).

 

 • Zhejral – nachází se v katastrálním území Klatovec a zahrnuje rybník Zhejral a rašeliniště a rašelinné louky na jeho západním a severním břehu. Při západním okraji hráze rybníka se nachází malý lesík, převážně borový, s podrostem borůvky.

 

 

CHKO Železné hory

 

Typické pro oblast Železných hor jsou náhlé přechody mezi jednotlivými typy krajiny.

Území CHKO leží v centrální části Železných hor.

 

V rámci CHKO bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných území. Kromě 15 přírodních rezervací a 10 přírodních památek se jedná o 1 národní přírodní rezervaci, a to:

 

 • Lichnice – Kaňkovy hory –leží v nadmořské výšce 328 – 559 m v západní části CHKO a zaujímá plochu 374 ha. Atraktivní jsou mj. hluboké rokle – Lovětínská a Hedvikovská. Území NRP je zoologicky druhově nejbohatší z celé CHKO. NRP je součástí evropsky významného území soustavy Natura 2000.

 


Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Vysočina je ideálním místem pro turistiku i cykloturistiku.

 

Oblíbenými místy při toulkách přírodou jsou např.:

 

 • Vírské skály nad řekou Svratkou – u Víru vytváří řeka Svratka nejhlubší zářez na Vysočině, výškové rozdíly jsou i více než 300 metrů. Tato oblast je atraktivní také množstvím skalních útvarů.

 

-            Nejvyšší vírskou skálou je Klubačice (Daliborka), na levém břehu řeky. Její vrcholová plošina leží ve výšce téměř 100 m nad řekou.

-            V lese, avšak přímo v obci Vír, se nachází skála Vířina. Není příliš vysoká, ale nahoře má rovnou plošinu na ležení, pod ní se blízko nad vodou nachází malá rozsedlinová jeskyně.

-            Hastrmánka se nachází na pravém břehu v místech, kde se na již neregulovaném toku vytváří hluboká tůň. Pod skálou je starý rozbořený jez, na kterém se Svratka větví do několika proudů.

-            Kobylí skála je vysoká členitá skála, která je obtížněji přístupná, ale skýtá krásný výhled na zákruty Vírské nádrže. Nachází se na levém břehu řeky, od Víru proti proudu.

 

 • Některý z národních přírodních parků – viz. příroda či přírodních rezervací a přírodních památek

 

 • přírodní památku Devět skal – skalní labyrint o třech dlouhých hřebenech s devíti věžemi a třemi malými věžičkami v lokalitě Moravské Křižánky v CHKO Žďárské vrchy

 

 • Pasecká skála – tři sklaní útvary (Vyhlídka, Pernštejn, Omšelý hřeben) – skalní útvar Vyhlídka má upravenou vyhlídku, ze které je za dobrých podmínek vidět i Praděd - nejvyšší vrchol Jeseníků.

 

 

Během letních měsíců se lze koupat na některé z vodních ploch. Nejvíce je jich na Jihlavsku a na Žďársku, na Jihlavsku jsou soustředěny nejvíce v okolí Telče.

 

 • rybník Velké Dářko – největší rybník na Vysočině o rozloze přes 200 ha
 • Domanínský rybník
 • vodní nádrž Seč
 • vodní nádrž Hamry
 • vodní nádrž Pilsko

 

K dispozici jsou samozřejmě i umělá koupaliště, např.:

 

 • bazén se slanou vodou v Jemnici
 • koupaliště Vodní ráj v Jihlavě
 • letní koupaliště Palouky
 • letní koupaliště Budín

 

 

Mezi vodáky je nejoblíbenější řeka Sázava, která je sjízdná téměř kdykoli. Její střední tok je vhodný i pro začátečníky. V kraji je dostatek poměrně dobře vybavených vodáckých kempů.

 

 

Vysočina, obzvláště pak Žďárské vrchy, je skvělým místem k provozování horolezectví. Protože se skalní útvary nacházejí na území CHKO, řídí se lezení podmínkami, které určuje správa CHKO. Lezení lze provozovat za stanovených podmínek např. na těchto skalních útvarech nebo jejich částech:

 

 • Devět skal
 • Drátník
 • Malínské skály
 • Čtyři palice  
 • Milovské perničky
 • Vávrova skála
 • Pasecká skála
 • Rozštípená skála
 • Štenice
 • Uhlíř
 • Bílá skála  
 • Ostrá skalka
 • Zkamenělý zámek
 • Pivovar
 • Štarkov
 • Tisůvka
 • Rybenské perničky

 

Vyzkoušet si můžete i lezení po ledové stěně ve Víru – na „Vírském ledovci“.

 

Dobré podmínky nabízí Vysočina běžkařům. Nejvíce upravených stop je v okolí Nového města na Moravě.

 

Během zimní sezóny je v provozu několik samostatných lyžařských vleků, např. na lokalitách:

 

 • Čeřínek
 • Brtnice
 • Mrákotín
 • Věžná
 • Melechov
 • Křemešník
 • Sedliště

 

Ze skiareálů jsou to např.:

 

 • Dalečín
 • Fajtův kopec
 • Jalovec
 • Svatá Anna
 • Kamenice nad Lipou - Antonka
 • Karasín
 • Nový Jimramov
 • Svratka
 • Šacberk
 • Snowtubingový areál BVV Zubří

 

Milovníci historie mohou při pobytu na Vysočině navštívit některý ze zámků, kterých je v tomto kraji skutečně mnoho, např.:

 

 • ve Žďáru nad Sázavou
 • v Náměšti nad Oslavou
 • v Jaroměřicích nad Rokytnou
 • zámek a muzeum ve Velkém Meziříčí
 • v Žirovnicích
 • Červená Řečice
 • v Brtnici
 • v Přibyslavi
 • zámek a muzeum řemesel v Moravských Budějovicích
 • v Pelhřimově
 • ve Světlé nad Sázavou
 • v Třešti
 • a mnoho dalších

 

či hradů, např.:

 

 • zříceninu hradu Zubštejn v Bystřici nad Pernštejnem
 • zříceninu hradu Orlík u Humpolce
 • hrad v Lipnici nad Sázavou
 • hrad Roštejn poblíž Telče
 • a mnoho dalších

 

 

K významným církevním památkám v regionu patří např.:

 

 • Premonstrátský klášter v Želivě
 • Klášter Panny Marie a kostel sv. Petra a Pavla v Nové Říši
 • Děkanský chrám sv. Mikuláše v Humpolci
 • barokní Dolní hřbitov vybudovaný stavitelem Santinim ve Žďáře nad Sázavou
 • Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné

 

 

Z technických zajímavostí stojí za návštěvu a prohlídku např.:

 

 • parní mlýn v Telči
 • středověký kamenný most Ronov nad Sázavou
 • větrný mlýn holandského typu v Třebíči
 • orchestrion z doby před rokem 1850 ve Veselíčku u Žďáru nad Sázavou (v místním hostinci)

 

V Pelhřimově je možné navštívit také Muzeum rekordů a kuriozit.

 

 

Region Vysočina se může pochlubit tím, že některé její skvosty byly zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o:

 

 • historické jádro města Telč
 • státní zámek v Telči
 • bazilika svatého Prokopa v Třebíči
 • Židovská čtvrť v Třebíči
 • poutní Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře poblíž Žďáru nad Sázavou

Další zajímavosti a články

 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce objev...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu, neb...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např. použitý...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla stačit.  ...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí b...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do dom...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se poř...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může ...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup vypada...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní d...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad „...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna vešk...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné dob...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku ...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je p...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je vša...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či chal...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z nem...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy ...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o v...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na p...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném poz...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty v...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko a...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první. Př...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata, chalup...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě se...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud s...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort v...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory ...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku nevymizí.   ...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních náklad...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se v ně...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy do...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po zim...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak podepíše...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v Jablonc...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního ...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před poř...

 

Specialista na pronájem a prodej chaty a chalupy a dalších rekreačních nemovitostí v České republice, Slovensku a jinde v EU. Chaty s bazénem, k rybaření, na Silvestra nebo na víkend. Levné i dražší, slevy na pobyty. S námi najdete to...

Pokračovat na Chaty a chalupy pronájem, prodej, výhodné ceny

Chaty a chalupy

   
Ubytovací systém Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075